DOŁĄCZ DO NAS – PROJEKT „TRENUJ JAK ŻOŁNIERZ”

DOŁĄCZ DO NAS – PROJEKT „TRENUJ JAK ŻOŁNIERZ”

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 1️8 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter, szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

Pierwszy etap który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16-29 lipca i 6-19 sierpnia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich.
W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.
ZAPISZ SIĘ: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl/

Szkolenie Trenuj jak żołnierz w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu będzie realizowane w terminach:

etap I: 13-14 maja: zapoznanie wojska, pokazanie 10 Brygady Logistycznej oraz realizacja procedur administracyjnych Wojskowego Centrum Rekrutacji;
etap II: 6-19 sierpnia: 14-dniowe szkolenie, w trakcie którego uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych, jak posługiwanie się bronią, strzelanie, taktyka, terenoznawstwo, przetrwanie w trudnych warunkach, pomoc medyczna, walka wręcz, łączność, podstawy musztry i pozna inne niezbędne zagadnienia wojskowe. Etap ten zakończy się przysięgą wojskową.

Kontakt w sprawie projektu Trenuj jak żołnierz w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej:
– email: s.kardas@ron.mil.pl
– tel. 661 916 885; 261 625 217 (w godz. 8.00 – 14.30).

Czekamy na Ciebie
Satysfakcja gwarantowana!

Wizyta w ⚽️ OKS Odra Opole S.A. ⚽️

25.04klasa IV Sp miała okazję zobaczyć jak od zaplecza funkcjonuje 1 ligowy klub Odra Opole. Zwiedzili stadion oraz centrum treningowe gdzie obserwowali pracę całego sztabu oraz mieli okazję porozmawiać z piłkarzami pierwszej drużyny.

Próbne egzaminy maturalne!

Przygotuj się na egzaminy maturalne z matematyki i chemii dzięki naszym bezpłatnym próbnym egzaminom, do których serdecznie Cię zachęcamy.

 Przygotowaliśmy 19 arkuszy egzaminacyjnych z różnorodnymi typami pytań, które zostały stworzone przez doświadczonych egzaminatorów z CKE i OKE i są dostępne dla każdego.Celem próbnych matur jest zapewnienie skutecznego treningu przed docelowymi egzaminami oraz pomoc w sprawdzeniu swojej wiedzy i umiejętności. Na mathematics.live znajdziecie 16 arkuszy z matematyki i 3 arkusze z chemii a w nich różnego rodzaju pytania, w tym otwarte i zamknięte, które pomogą wzmocnić umiejętności rozwiązywania testów.

Bez względu na to, gdzie się uczysz, masz możliwość przygotowania się do egzaminów maturalnych dzięki naszym bezpłatnym próbnym testom. Wszystkie arkusze egzaminacyjne są dostępne za darmo, a więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://www.mathematics.live/pl/probne-matury

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminami i zwiększ swoje szanse na osiągnięcie dobrych wyników dzięki naszym próbnym maturom.

80. rocznica powstania w getcie warszawskim

„Nie bądź obojętny” 80.rocznica powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Tego dnia klasa 4PS uczestniczyła w akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

VI Drużynowy Turniej Klas Mundurowych

11 drużyn wystartowało w szóstym już wojewódzkim turnieju klas mundurowych. Zespół Szkół w Prószkowie wystawił, aż trzy drużyny.

– Po raz pierwszy my jako powiat jesteśmy głównym organizatorem tych zawodów – mówił otwierając zawody starosta opolski Henryk Lakwa. – Ale mamy liczne grono współorganizatorów, którym jestem ogromnie wdzięczny za zaangażowanie, są to:

 • Komenda Miejska Policji w Opolu;
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu;
 • Służba Więzienna Areszt Śledczy w Opolu;
 • Placówka Straży Granicznej w Opolu;
 • Śląska Brygada Obrony Terytorialnej;
 • Batalion Lekkiej Piechoty w Opolu;
 • Opolski Klub Strzelecki „Husarz”;
 • Politechnika Opolska;
 • Uniwersytet Opolski;
 • Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.

Ich udział ma ogromny wpływ na samą organizację, jak i prestiż zawodów.

– Przyszli policjanci, strażacy i żołnierze rywalizowali najpierw w części teoretycznej gdzie popisywali się wiedzą o służbach mundurowych a później demonstrowali swe umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, w strzelaniu i na uniwersalnym, innowacyjnym torze przeszkód, w który zaangażowanych było kilka służb, aby sprawdzić jak młodzież jest przygotowana kondycyjnie i fizycznie oraz do działania zespołowo. – Do zaliczenia tego toru wymagana był praca zespołowa – mówi o formule zawodów Dariusz Sobków, dyrektor Zespołu Szkół w Prószkowie, drugi główny organizator turnieju.

W poprzednich edycjach konkurencje odbywały się indywidualnie i w każdej z nich można było wyłonić najlepszego zawodnika. W tym turniej rozgrywamy zespołowo w czterech konkurencjach, to: test wiedzy, tor sprawnościowy, w którym biegnie całą drużyna, pierwsza pomoc – udzielana zespołowo i strzelanie. Pierwsze trzy z nich zorganizowano na Politechnice Opolskiej.

Dla uczestników turnieju, którzy wiążą swoją przyszłość ze służbami mundurowymi takie zawody to znakomity sprawdzian wiedzy, przed podjęciem studiów.

Test sprawnościowy zawodnicy również pokonywali zespołowo.

W teście pomocy przedmedycznej zawodnicy mieli za zadanie udzielić jej dziecku, które wcześniej się topiło, uspokoić rodzica w panice i rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechowe u dziecka.

Ostatecznie turniej wygrała klasa strażacka z Pomologii. Drugie miejsce wywalczyli policjanci z tej samej szkoły. Trzecie miejsce przypadło w udziale wojskowym z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku – to oni strzelali najcelniej.

Wręczenie nagród nastąpiło przy udziale:

KLASYFIKACJA GENERALNA, tytuł KLASY MUNDUROWEJ ROKU 2023

 • Marcin Ociepa – Minister Obrony Narodowej
 • Krzysztof Wysdak – wicestarosta Powiatu Opolskieg

TEST WIEDZY

 • Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty
 • Marcin Lorenc – Rektor Politechniki Opolska
 • Marcin Oleksiuk – Prodziekan Akademii Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 • ppłk Cezary Gabryszak Dowódca 172 batalionu lekkiej piechoty w Opolu
 • ppłk Arkady Smoliński – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu
 • mjr Arkadiusz Idzi – zca dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu

TEST PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 • mł. insp. Rafał Drozdowski – Komendant Miejski Policji w Opolu
 • bryg. Rafał Kuznecki – zca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
 • mjr Mariusz Piątek – zca komendanta Placówka Straży Granicznej w Opolu

TEST UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKICH

 • płk Tomasz Włodarczyk – Szef Ośrodka Zamiejscowego w Opolu Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
 • płk Tomasz Białas – Dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • Dominika Bernacka – Adamczyk – Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu
 • Zdzisław Dzwonnik – członek Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie
Skip to content