Prawda, dobro i piękno 🌼 to słynna triada platońska

Prawda, dobro 💞 i piękno 🌼 to słynna triada platońska, o której mieli okazję posłuchać nasi mieszkańcy internatu. 

Na zajęciach nie było suchej teorii tylko podziękowania 👍, za pozytywne i odpowiedzialne postawy naszej młodzieży. Postawę otwartą na czynienie dobra poprzez uczestnictwo w różnych akcjach organizowanych w ciągu roku w internacie. Pomogliśmy bezdomnym zwierzętom🐕, głodnym ptakom 🐦, dzieciom z ubogich rodzin 🙋‍♀️🙋‍♂️, Michałkowi z niepełnosprawnością 👨‍🦽czy ludziom potrzebującym. Postawę otwartą na dostrzeganie piękna chociażby w naszym internatowym ogrodzie 🌺🌹, wykonywanie ozdób świątecznych czy w wystawach prac wychowanek Bursy Szkół Artystycznych z Opola. Prawdziwą i szczerą pomocną postawę, jak tylko trzeba pocieszyć i wesprzeć w trudnych chwilach kolegę czy koleżankę🫂.  Brawo Wy 👏👏👏

SZANOWNI MIESZKAŃCY INTERNATU!!!

Informujemy, że podania do internatu na rok 2023/2024  wraz z kryteriami można składać do dnia 16.06.2023!!!

Po tym terminie podania nie będą rozpatrywane.

💐📣 💐Święto straży granicznej Polski 💐📣💐

Z okazji Święta straży granicznej Polski składamy wyrazy uznania oraz życzenia i podziękowania wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom za służbę na rzecz Państwa Polskiego oraz jego obywateli. Niech poczucie ważnej misji, jaką na co dzień Państwo wypełniacie, przyniesie dużo satysfakcji, a służba i praca dla Ojczyzny pozwoli rozwijać się zawodowo. To dzięki Państwa pracy, odwadze oraz godnej naśladowania postawie patriotycznej, Polacy i mieszkańcy naszego kraju mogą czuć się bezpiecznie, a granice naszej Ojczyzny są strzeżone. Wasze Święto jest idealną okazją, aby złożyć podziękowania za zaangażowanie wkładane w wykonywanie obowiązków służbowych. Dziękujemy za sumienność, wytrwałość i skuteczność, którymi kierujecie się każdego dnia.

Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nabór do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości III kadencji, który potrwa do dnia 31 maja 2023 r.

Głównym celem Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości jest promowanie wśród młodzieży postaw skupionych na aktywne współdziałanie w rozwój i budowanie świadomości prawnej, a także włączenie młodych ludzi w dialog dotyczący wymiaru sprawiedliwości oraz kształcenia prawnego w Polsce. 

 Ponadto Rada wspierać będzie działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym spraw młodzieży, jednocześnie podejmując przy tym inicjatywy, które służyć będą promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji czy edukacji prawnej.

Zapraszamy osoby, które ukończyły 16 lat i jednocześnie nie ukończyły 26 roku życia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej: nabor.mrs@ms.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Ministerstwa Sprawiedliwości, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości – Nabór III Kadencja”.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mlodziezowa-rada-sprawiedliwosci-iii-kadencji

Zapraszamy do naboru do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości III Kadencji, a także do śledzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/sprawiedliwoscedukacjaprawna.

Turniej wiedzy o Polsce w Internacie

“Patryiota to każdy kto kocha swoją ojczyznę, niezależnie od tego w którym kraju mieszka.” – D. Kuziv

Przy okazji świąt majowych w internacie odbył się “Turniej wiedzy o Polsce”. Młodzież znakomicie odpowiadała na pytania, bo przecież wiedzą kim byli Fryderyk Chopin, Karol Wojtyła czy elitarni rycerze Husarii.Następnie dwie drużyny zaprezentowały co według nich kryje się pod pojęciem patryiotyzm. 

Skip to content