Terminy

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na CKE i OKE

Do 7 lutego możliwość nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna) oraz możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego.

Część ustna egzaminu maturalnego
od 10 do 23 maja
(z wyjątkiem 14 i 21 maja)
język polski
języki obce nowożytne
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów
ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 czwartek język polski – pp* ———-
5 piątek język angielski – pp język niemiecki – pp; język rosyjski – pp
6, 7 – sobota, niedziela
8 poniedziałek matematyka – pp ———-
9 wtorek język angielski – pr filozofia – pr
10 środa wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr
11 czwartek biologia – pr język rosyjski – pr
12 piątek matematyka – pr ———-
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek chemia – pr ———-
16 wtorek geografia – pr ———-
17 środa język polski – pr ———-
18 czwartek historia – pr ———-
19 piątek fizyka – pr ———-
20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek informatyka – pr ———-

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony

Czas egzaminu maturalnego w Formule 2023
Przedmioty Arkusze Czas trwania (w minutach)*
język polski poziom podstawowy Język polski w użyciu 240
Test historycznoliteracki
Wypracowanie
poziom rozszerzony 210
języki mniejszości narodowych poziom podstawowy 210
poziom rozszerzony 210
matematyka poziom podstawowy 180
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia chemia filozofia fizyka geografia historia
historia muzyki historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna wiedza o społeczeństwie
poziom rozszerzony 180
język kaszubski język łemkowski informatyka poziom rozszerzony 210
dodatkowe zadania egzaminacyjne zdawane w języku obcym** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)*** 80
Czas egzaminu maturalnego w Formule 2015
Przedmioty Arkusze Czas trwania(w minutach) *
 język polski poziom podstawowy Test 170
Wypracowanie
poziom rozszerzony 180
matematykajęzyki mniejszości narodowych poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
 języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia chemia filozofia fizyka geografia historiahistoria muzyki historia sztuki język kaszubskijęzyk łaciński i kultura antyczna język łemkowskiwiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 180
informatyka poziom rozszerzony** część I 60
część II 150
dodatkowe zadania egzaminacyjne zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80
Skip to content