Koszty pobytu i wyżywienia

  • Miesięczna opłata stała za pobyt ucznia w internacie wynosi 150 zł
  • Stawka dzienna za pełne wyżywienie wynosi 21 zł
  • Wysokość opłaty miesięcznej uzależniona jest od ilości dni nauki w danym miesiącu roku szkolnego i może zostać powiększona w przypadku pozostawania ucznia w internacie poza dniami nauki
  • Opłatę stałą za pobyt oraz za wyżywienie należy uregulować do 15-go dnia każdego miesiąca
  • Wpłaty dokonuje się online przez system e-Stołówka (ewentualnie przelewem na konto szkoły w banku PEKAO S.A. nr 52 1240 1633 1111 0000 2651 5575 z dopiskiem „Wpłata za internat – imię i nazwisko ucznia”)
Kwoty opłat za zakwaterowanie w internacie i wyżywienie w roku szkolnym 2023/2024
Miesiąc i rok Kwota
Wrzesień 2023 570 zł
Październik 2023 612 zł
Listopad 203 – zł
Grudzień 2023 – zł
Styczeń 2024 – zł
Luty 2024 – zł
Marzec 2024 – zł
Kwiecień 2024 – zł
Maj 2024 – zł
Czerwiec 2024  zł

Informujemy, że od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.

Aktywacja dostępu do e-Stołówki

W celu założenia konta w Portalu Rodzica należy wysłać wiadomość na adres mailowy:

stolowka@pomologia.pl

podając dane

  • imię i nazwisko ucznia
  • telefon kontaktowy
  • adres e-mail

niezbędne do zarejestrowania użytkownika.

W mailu zwrotnym przesłany zostanie link aktywacyjny (ważny przez 7 dni).

Cena pojedynczego obiadu dla uczniów dojeżdżających wynosi 10 zł.

Skip to content