Koszty pobytu i wyżywienia

  • Miesięczna opłata stała za pobyt ucznia w internacie wynosi 150 zł
  • Stawka dzienna za pełne wyżywienie wynosi 21 zł
  • Wysokość opłaty miesięcznej uzależniona jest od ilości dni nauki w danym miesiącu roku szkolnego i może zostać powiększona w przypadku pozostawania ucznia w internacie poza dniami nauki
  • Opłatę stałą za pobyt oraz za wyżywienie należy uregulować do 15-go dnia każdego miesiąca
  • Wpłaty dokonuje się online przez system e-Stołówka (ewentualnie przelewem na konto szkoły w banku PEKAO S.A. nr 52 1240 1633 1111 0000 2651 5575 z dopiskiem „Wpłata za internat – imię i nazwisko ucznia”)
Kwoty opłat za zakwaterowanie w internacie i wyżywienie w roku szkolnym 2023/2024
Miesiąc i rok Kwota
Wrzesień 2023 570 zł
Październik 2023 612 zł
Listopad 203 591 zł
Grudzień 2023 486 zł
Styczeń 2024 402 zł
Luty 2024 591 zł
Marzec 2024 549 zł
Kwiecień 2024 570 zł
Maj 2024 423 zł
Czerwiec 2024 465 zł

Informujemy, że od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.

Aktywacja dostępu do e-Stołówki

W celu założenia konta w Portalu Rodzica należy wysłać wiadomość na adres mailowy stolowka@pomologia.pl z niezbędnymi do zarejestrowania danymi:

  • imię i nazwisko ucznia
  • telefon kontaktowy
  • adres e-mail

W mailu zwrotnym przesłany zostanie link aktywacyjny ważny 7 dni.

Cena pojedynczego obiadu dla ucznia dojeżdżającego: 10 zł

Skip to content