Koszty pobytu i wyżywienia

  • Miesięczna opłata stała za pobyt ucznia w internacie wynosi 120 zł
  • Stawka dzienna za pełne wyżywienie wynosi 19 zł
  • Wysokość opłaty miesięcznej uzależniona jest od ilości dni nauki w danym miesiącu roku szkolnego i może zostać powiększona w przypadku pozostawania ucznia w internacie poza dniami nauki
  • Opłatę stałą za pobyt oraz za wyżywienie należy uregulować do 15-go dnia każdego miesiąca
  • Wpłaty dokonuje się online przez system e-Stołówka (ewentualnie przelewem na konto szkoły w banku PEKAO S.A. nr 52 1240 1633 1111 0000 2651 5575 z dopiskiem „Wpłata za internat – imię i nazwisko ucznia”)
Kwoty opłat za internat i wyżywienie w roku szkolnym 2022/2023
Miesiąc i rok Kwota
Wrzesień 2022 538 zł
Październik 2022 500 zł
Listopad 2022 500 zł
Grudzień 2022 424 zł
Styczeń 2023 509 zł
Luty 2023 310 zł

Informujemy, że od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.

Aktywacja dostępu do e-Stołówki

W celu założenia konta w Portalu Rodzica należy wysłać wiadomość na adres mailowy:

stolowka@pomologia.pl

podając dane

  • imię i nazwisko ucznia
  • telefon kontaktowy
  • adres e-mail

niezbędne do zarejestrowania użytkownika.

W mailu zwrotnym przesłany zostanie link aktywacyjny (ważny przez 7 dni).

Cena pojedynczego obiadu dla uczniów dojeżdżających wynosi 9 zł.

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Aktualny cennik wyżywienia i zakwaterowania 133 KB 358
Skip to content