DOŁĄCZ DO NAS – PROJEKT „TRENUJ JAK ŻOŁNIERZ”

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 1️8 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter, szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

Pierwszy etap który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16-29 lipca i 6-19 sierpnia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich.
W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.
ZAPISZ SIĘ: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl/

Szkolenie Trenuj jak żołnierz w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu będzie realizowane w terminach:

etap I: 13-14 maja: zapoznanie wojska, pokazanie 10 Brygady Logistycznej oraz realizacja procedur administracyjnych Wojskowego Centrum Rekrutacji;
etap II: 6-19 sierpnia: 14-dniowe szkolenie, w trakcie którego uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych, jak posługiwanie się bronią, strzelanie, taktyka, terenoznawstwo, przetrwanie w trudnych warunkach, pomoc medyczna, walka wręcz, łączność, podstawy musztry i pozna inne niezbędne zagadnienia wojskowe. Etap ten zakończy się przysięgą wojskową.

Kontakt w sprawie projektu Trenuj jak żołnierz w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej:
– email: s.kardas@ron.mil.pl
– tel. 661 916 885; 261 625 217 (w godz. 8.00 – 14.30).

Czekamy na Ciebie
Satysfakcja gwarantowana!

Skip to content