Doradca zawodowy

“Praca to przedłużenie osobowości. To osiągnięcia. To jeden ze sposobów na zdefiniowanie siebie samego oraz określenie swojej wartości i poziomu człowieczeństwa”

Peter Drucker

Doradztwo zawodowe w liceum ogólnokształcącym jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie doradztwa zawodowego w czterech obszarach określających następujące treści programowe:

    • Poznanie własnych zasobów
    • Świat zawodów i rynek pracy
    • Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
    • Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Anita Nikiel-Faber

Skip to content