Rekrutacja w roku szkolnym 2023/2024

s

W regulaminie rekrutacji nie ustalono minimalnego progu punktowego.
Kandydaci przyjmowani są od najwyższej liczby punktów do wyczerpania liczby miejsc w danej klasie.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez stronę internetową: https://opolskie.edu.com.pl

Nasza oferta

Ważne terminy

Skip to content