Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023

s

W regulaminie rekrutacji nie ustalono minimalnego progu punktowego.
Kandydaci przyjmowani są od najwyższej liczby punktów do wyczerpania liczby miejsc w danej klasie.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez stronę internetową: https://opolskie.edu.com.pl

Nasza oferta

Ważne terminy

Dokumenty:

    • Regulamin rekrutacji (.pdf)
    • Podanie do szkoły (.pdf)
    • Podanie do internatu (.pdf)
    • Deklaracja wyboru religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie (.pdf)
Skip to content