Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy nabór do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości III kadencji, który potrwa do dnia 31 maja 2023 r.

Głównym celem Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości jest promowanie wśród młodzieży postaw skupionych na aktywne współdziałanie w rozwój i budowanie świadomości prawnej, a także włączenie młodych ludzi w dialog dotyczący wymiaru sprawiedliwości oraz kształcenia prawnego w Polsce. 

 Ponadto Rada wspierać będzie działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym spraw młodzieży, jednocześnie podejmując przy tym inicjatywy, które służyć będą promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji czy edukacji prawnej.

Zapraszamy osoby, które ukończyły 16 lat i jednocześnie nie ukończyły 26 roku życia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej: nabor.mrs@ms.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Ministerstwa Sprawiedliwości, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości – Nabór III Kadencja”.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mlodziezowa-rada-sprawiedliwosci-iii-kadencji

Zapraszamy do naboru do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości III Kadencji, a także do śledzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/sprawiedliwoscedukacjaprawna.

Skip to content