Uczniowie trzecich klas liceum wzięli udział w zajęciach dotyczących profilaktyki zakażeń wirusami HAV, HBV i HCV – ,,Podstępne WZW”. Celem zajęć było upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat czynników ryzyka zakażeń i sposobów skutecznego zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, B i C oraz kształtowanie wśród młodzieży właściwych prozdrowotnych postaw. Po zakończeniu zajęć, uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę o ,,Podstępnym WZW’’ w szkolnym konkursie.

Wykaz pomocnych stron internetowych: Spot edukacyjny: Spot WZW edukacyjny – YouTube https://www.gwiazdanadziei.pl/index.php/podstepne-wzw https://natemat.pl/98003,dolegliwosci-odczuwane-podczas-terapii-trojlekowej-wzw-c-praktyczne-porady http://www.jestemswiadom.org

Zajęcia odbyły się w ramach programu edukacyjnego ,,Podstępne WZW” realizowanego przez Fundację Gwiazda Nadziei w partnerstwie z Wojewódzkimi i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Skip to content