Dzień Edukacji Narodowej jest okazją by podziękować wszystkim Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, którą każdego dnia z dużą starannością wykonujecie. Wierzę, że z wiedzy i wzorców które Państwo przekazujecie, te i kolejne pokolenia naszych wychowanków będą korzystać przez resztę swojego życia, a wielu z pewnością przekażą ją dalej. Będą dzięki Państwa zaangażowaniu mogli z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania, osiągać sukcesy.

Życzę Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Wam drodzy Uczniowie życzę, abyście w każdym Nauczycielu i Wychowawcy dostrzegli tą iskrę pasji, którą będziecie naśladować.

Dziękuję Pracownikom administracji i obsługi za wkład w życie szkoły. To dzięki Wam i Waszej pracy w naszej placówce panuje ta niepowtarzalna atmosfera. Osobiście dziękuję Wam także za to, że zawsze, w każdej chwili mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Sobków
Dyrektor Zespołu Szkół  im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

Skip to content