Łączenie przyjemnego z pożytecznym to nasza specjalność… 

Oczywiście na początku obowiązki, później przyjemności. 

Nasz wyjazd rozpoczęliśmy od wizyty w Policyjnej Izbie Dziecka w Opolu w ramach preorientacji zawodowej. Podzieliliśmy się na dwie grupy i wzięliśmy udział w dwóch wykładach traktujących o pracy w izbie dziecka, sytuacjach losowych małoletnich, którzy tam trafiają oraz możliwości ich dalszej resocjalizacji. Zostaliśmy zapoznani z procedurami postępowania w przypadku przyjęć na izbę nieletnich oraz specyfiką tej pracy. Po wykładzie odbyła się pogadanka, w której nasi uczniowie aktywnie brali udział. Być może któryś z naszych absolwentów to właśnie tam znajdzie swoje zatrudnienie. 

Następnie udaliśmy się na kręgle. Dzięki partnerstwu Pomologii z Wyższa Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu skorzystaliśmy z oferty kręgielni Szara Willa. 10 torów dla niespełna 60. uczniów i opiekunowie. Było wesoło, było smacznie – bawiliśmy się świetnie! Zresztą sami spójrzcie 😊

Skip to content