Nowy rok szkolny zaczynamy od rozpoczęcia współpracy z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej w Katowicach. Korzystając z zaproszenia Pana Pułkownika Tomasza Białasa dowódcy 13. Śląskiej Brygady WOT delegacja klas mundurowych wzięła udział w uroczystej przysiędze wojskowej żołnierzy 171 batalionu lekkiej piechoty w Brzegu i 1 pułku saperów w Brzegu. Uroczystość odbyła się na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Po przysiędze mogliśmy spotkać się z żołnierzami i zapoznać się z ich sprzętem oraz zadaniami jakie wykonują.

Dziękujemy i zapraszamy żołnierzy 13. ŚBOT do naszej szkoły.

Skip to content