Zachęcamy Rodziców do utworzenia konta w programie eSTOŁÓWKA zgłaszając taką chęć w formie wiadomości e-mail na adres stolowka@pomologia.pl podając dane Ucznia – imię i nazwisko oraz dane Rodzica (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail).

Na podstawie tych danych otrzymacie Państwo bezpośrednio z systemu informatycznego powiadomienie wraz z linkiem aktywacyjnym (ważny przez 7 dni).

Skip to content