Turniej tenisa stołowego


To już tradycja, że co roku odbywa się w internacie turniej tenisa stołowego, tym razem pod szczególnymi warunkami sanitarnymi. W duchu sportowej rywalizacji w zawodach udział brało 10 mieszkańców naszego internatu. Zwycięzcą został Piotr Szymczuk-Szymaniuk tuż za nim uplasował się Michael Rogożyński, a trzecie miejsce zająła Weronika Dyndyn. Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Jeszcze raz gratulujemy wygranym.

Kwaterowanie w internacie w roku szkolnym 2020/2021 – ważne informacje


W związku z nowymi wytycznymi GIS, MZ i MEN, dotyczącymi organizacji opieki w bursach i internatach, wychowankowie mogą skorzystać z zakwaterowania w internacie.

Do internatu przyjmowani będą jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne wychowankowie będą zakwaterowani w pokojach maksymalnie trzyosobowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych przypominających objawy zarażenia wirusem SARS-COV-2 (gorączka, katar, bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu itp.), stosowane będą zasady zawarte w w/w wytycznych.

Zakwaterowanie odbędzie się dnia 31 sierpnia 2020 r. od godz. 16:00:

 • dla dziewcząt w holu głównym internatu,
 • dla chłopców przy wyjściu awaryjnym na skrzydle męskim.

Informujemy, że:

 1. Podczas kwaterowania młodzieży w celu wypisania/dostarczenia niezbędnych dokumentów, do internatu będzie mógł wejść tylko jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Wychowanka i wchodzących rodziców/opiekunów prawnych obowiązują maseczki lub przyłbice oraz dezynfekcja rąk.
 2. Ze względów bezpieczeństwa i higieny wychowanek przywozi do internatu tylko niezbędne na 5 dni rzeczy osobiste oraz środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki), papier toaletowy, woreczki śniadaniowe, worki na śmieci, detergent do mycia podłóg, ściereczki, przybory toaletowe, kosmetyki i mydło, plastikowe klapki pod prysznic.
 3. Przypominamy, że na terenie internatu ze względu na bezpieczeństwo p-poż, obowiązuje zakaz posiadania w pokojach urządzeń elektrycznych takich jak: czajniki, tostery, kuchenki, mikrofalówki, żelazka, itp. Prosimy o nie przywożenie tych urządzeń przez wychowanków.
 4. Wychowankowie korzystający z własnej pościeli zobowiązani są do jej wymiany co najmniej raz na dwa tygodnie.

Podjęte środki w celu bezpiecznego pobytu wychowanka w internacie :

 1. Wychowankowie są kwaterowani w pokojach maksymalnie trzyosobowych.
 2. Ogranicza się do niezbędnego minimum kontakty wychowanków z osobami z zewnątrz. Wychowankowie w czasie pobytu w internacie w uzasadnionych przypadkach mogą opuścić obiekt za zgodą rodziców.
 3. Ogranicza się do niezbędnego minimum kontakt wychowanków z personelem obsługi.
 4. Ogranicza się do niezbędnego minimum kontakt wychowanków z innymi wychowankami. W przypadku kontaktu zaleca się zachowanie rekomendowanego dystansu 1,5 m.
 5. Ogranicza się do niezbędnego minimum opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. W ciągach komunikacyjnych, stołówce i innych przestrzeniach wspólnych wychowanek zobowiązany jest do obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz używania wymaganych środków ochrony osobistej (maseczka, przyłbica).
 6. Przy wejściu do internatu wprowadza się obowiązkową dezynfekcję rąk (pojemniki z płynem dezynfekcyjnym, odpowiednio oznaczone, umieszczone są w przedsionku wejścia do internatu oraz na poszczególnych kondygnacjach).
 7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się pojemniki z mydłem w celu regularnego mycia rąk.
 8. W toaletach umieszczono spryskiwacze do dezynfekcji muszli klozetowych (każdy wychowanek zobowiązany jest do dezynfekcji toalety po załatwieniu potrzeb fizjologicznych).
 9. W ciągu dnia, po toalecie porannej i wieczornej pracownicy obsługi/ wychowawcy przeprowadzają się dezynfekcję w łazienkach i toaletach.
 10. Na bieżąco przeprowadza się dezynfekcję powierzchni dotykowych i ciągów komunikacyjnych (pracownicy obsługi, wychowawcy).
 11. Wprowadza się dla młodzieży obowiązkowe wietrzenie pokoi kilka razy dziennie, a w godzinach wieczornych obowiązkowe wynoszenie śmieci oraz mycie sprzętów i podłogi ciepłą wodą z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym.
 12. Wychowanek używa tylko swoich przyborów (rzeczy osobistych) i przechowuje je w swoich szafkach.
 13. Posiłki są porcjowane i wydawane w określonych ramach czasowych (w stołówce jednocześnie może przebywać grupa do 40 osób, przed wejściem należy obowiązkowo zdezynfekować ręce). Po spożyciu posiłku przez daną grupę każdorazowo przeprowadza się dezynfekcję stołów, blatów i krzeseł.
 14. W czasie spożywania posiłków, w jadalni obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, łączenia stolików, wynoszenia naczyń i sztućców.
 15. Ogranicza się ilość osób przebywających jednocześnie w sali telewizyjnej do 5 osób, świetlicy do 25 osób z zachowaniem dystansu 1,5 m pomiędzy wychowankami.

Niestosowanie się do zasad i wytycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 spowoduje natychmiastowe usunięcie wychowanka z internatu.

Zakwaterowanie w internacie w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN


W związku z nowymi wytycznymi GIS, MZ i MEN, dotyczącymi organizacji opieki w bursach i internatach, wychowankowie mogą skorzystać z zakwaterowania w internacie.

Pierwszeństwo zakwaterowania mają maturzyści (cudzoziemcy), następnie osoby korzystające z konsultacji w szkole.

Do internatu przyjmowani będą jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne wychowankowie będą zakwaterowani w pokojach pojedynczo. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych przypominających objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 stosowane będą zasady zawarte w wytycznych GIS, MZ, MEN.

Deklaracje o chęci skorzystania z powyższej propozycji należy składać wraz ze ściśle określonymi terminami konsultacji na adres: internat@pomologia.pl do dnia 29.05.2020 r. Informacja o możliwości zakwaterowania w określonym terminie odbędzie się drogą mailową.

Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków, którzy przywiozą wychowanka do internatu zobowiązani są do wypełnienia:
1)
deklaracji wychowanka
2) oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa w czasie epidemii

WYTYCZNE GIS, MZ, MEN DLA RODZICÓW

 1. Przekaż kierownikowi internatu niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 2. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwskazaniach do zakwaterowania dziecka w internacie.
 3. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w internacie.
 5. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 6. Pozostaw kierownikowi internatu numer telefonu do kontaktu.

Podjęte środki w celu bezpiecznego pobytu wychowanka w internacie

 1. Ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu wychowanków z osobami z zewnątrz. Wychowankowie w czasie pobytu w internacie nie opuszczają obiektów szkolnych.
 2. Ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu wychowanków z personelem obsługi.
 3. Ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu wychowanków z innymi wychowankami.
 4. Przy wejściu do internatu oraz na poszczególne kondygnacje umieszczono pojemniki z płynem do obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się pojemniki z mydłem w celu regularnego mycia rąk.
 6. W toaletach umieszczono pojemniki do dezynfekcji muszli klozetowych (każdy wychowanek zobowiązany jest do dezynfekcji kabiny po załatwieniu potrzeb fizjologicznych).
 7. W ciągu dnia po toalecie porannej i wieczornej przeprowadza się dezynfekcję w łazienkach i toaletach.
 8. Na bieżąco przeprowadza się dezynfekcję powierzchni dotykowych i ciągów komunikacyjnych.
 9. Posiłki wydawane są w określonych ramach czasowych i ilościowych, przy stoliku siada tylko jedna osoba, po spożyciu przeprowadza się dezynfekcję stołów, blatów i krzeseł.
 10. Ogranicza się ilość osób przebywających jednocześnie w sali telewizyjnej do 5 osób, świetlicy do 15 osób z zachowaniem dystansu 2 m pomiędzy wychowankami.

Niestosowanie się do zasad i wytycznych zapobiegających rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 spowoduje natychmiastowe usunięcie wychowanka z internatu.

Pomologiczny Internat on-line


Od 04 maja 2020 rusza Pomologiczny Internat on-line. Codziennie dyżury wychowawców na Teamsie:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek
Strona żeńska Aleksandra Czapiewska        16:00-18:00 Anna Koch                  16:00-18:00 Monika Stępak-Poliwka                16:00-18:00

Anna Slemp                20:00-22:00

Adrianna Lemek        16:00-18:00
Strona męska Sławomir Muszyński 16:00-18:00 Magdalena Borek      16:00-18:00 Monika Stępak-Poliwka                16:00-18:00

Bożena Czyczyło-Izbińska                20:00-22:00

Marcin Szymański      16:00-18:00

Światowy Dzień Chorego


Mieszkańcy internatu 03.02.2020 roku po raz kolejny z okazji Światowego Dnia Chorego stworzyli kolorowe kartki pełne uśmiechu, wsparcia i dobrych myśli. Kartki te zostaną przekazane Fundacji „Dr Clown”, która organizuje akcje „Wszystkiego dobrego dla chorego”. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji!

Koncert kolęd “Kolędy Polskie i Ukraińskie” w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie


Czas śpiewania kolęd w kościołach i domach dobiega końca. Piękny okres radości z Bożego narodzenia uczniowie Pomologii razem z uczniami Szkoły Podstawowej w Prószkowie postanowili zakończyć wspólnym kolędowaniem. Koncert kolęd odbył się 27 stycznia w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie. Podczas koncertu zabrzmiały kolędy polskie i ukraińskie w przepięknym wykonaniu uczniów z obu szkół. Była to kolejna, po “Popołudniu z Tarasem Szewczenką”, wspólna inicjatywa uczniów ze szkół w Prószkowie.

 

Zbiórka i kiermasz ciast dla Frania Marcinkowskiego


Życie Frania wycenione na miliony. Trwa dramatyczna walka z czasem i chorobą!

Życie Frania Marcinkowskiego zostało wycenione na ponad 9 milionów złotych. Tyle kosztuje pełna terapia w USA, którą musi przejść, by planować kolejne urodziny.

Informujemy o trwającej w szkole zbiórce dla Frania. Informujemy również, że 03 lutego 2020 (poniedziałek) odbędzie się w naszej szkole kiermasz ciast, z którego dochód zostanie w całości przeznaczony na ratowanie życia Frania.

Liczymy na Wasze wsparcie! ❤️❤️❤️

Więcej informacji na stronie zbiórki: https://www.siepomaga.pl/franio

Zbiórka “Daj drugie życie książce”


 Kochani, mobilizujemy siły, odwiedzamy babcię, dziadka, znajomych przeszukujemy piwnice i strychy, gdyż w naszej zbiórce KAŻDA:

książka,
nieużywana planszówka,
czasopismo są na wagę złota

Szykujemy dla Was prawdziwą niespodziankę…!