31 maja 2023 r. grupa uczniów uczestniczyła w konferencji „Zostań w Ojczyźnie. Bądź przedsiębiorczym Polakiem”  dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, która odbyła się  w Hotelu Mercury w Opolu. Celem konferencji było kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych i kształtowanie postaw przedsiębiorczych opierając się na kompetencjach XXI w. tzw. 4K = krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja i kooperacja. Konferencja obejmowała wykłady ale także panele dyskusyjne: wszystko zaczyna się od mistrza, jak być przedsiębiorczym, szczęście pod mikroskopem, czyli wewnętrzna siła sukcesu. Cytując „Rób to co kochasz” a „Wiedza to paliwo”! 

Skip to content