Półmetek, jednym kojarzy się z połową okresu edukacji 🙃 nam półmetek kojarzy się z polowa już odbytych 😱 zajęć w „polu”. Idzie nam coraz lepiej 👍 instruktorzy, mówią, że fajnie współpracujemy. Porucznik Rogowicz mówi, że trening czyni mistrzem. Liczymy, że jak odwiedzi nas Dowódca 13 Śląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej płk Paweł Piątkowski i Dowódca 172 batalionu lekkiej piechoty ppłk Roman Kuchtiak też nie zawiedziemy ich wiary w nasz potencjał. Po twarzach uczniów z (OPW) Oddziału Przygotowania Wojskowego i (BN) Bezpieczeństwa Narodowego mimo zmęczenia widać radość 😁

Skip to content