Zajęcia na temat cyberprzestępczości okazały się bardzo wartościowe i przyniosły oczekiwane rezultaty. Uczniowie zyskali większą świadomość zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu oraz zdobyli umiejętności, które pomogą im unikać pułapek cyberprzestępców.

Teraz nasi wychowankowie:

  • znają konsekwencje uzależnienia od Internetu i sposoby bezpiecznego zachowania online.
  • Potrafią monitorować i oceniać swój własny czas spędzany online.
  • rozumieją koncept zdrowego balansu między czasem online a offline.
  • rozumieją koncept prywatności online i znaczenie dbałości o swoje dane osobowe.
  • potrafią rozpoznać podejrzane wiadomości czy strony internetowe.
  • znają w jaki sposób reagować w przypadku otrzymania podejrzanego linku.
  • znają konsekwencje prawne stosowania cyberprzemocy.
Skip to content