W ramach zajęć z religii uczniowie klas 2Pa i 2Pb wzięli udział w wycieczce do Opola. Wizytę w Opolu zaczęliśmy od gry miejskiej, podczas której zadaniem uczniów było między innymi odnalezienie najstarszego kościoła w Opolu i zdobycie informacji o dacie jego założenia, odnalezienie studnii św. Wojciecha i poznanie związanej z nią legendy czy znalezienie zegara słonecznego na murach jednego z opolskich kościołów. Po grze miejskiej odwiedziliśmy krypty kościoła Franciszkanów, po których oprowadził nas zakonnik mieszkający na codzień w opolskim klasztorze. Zwiedziliśmy także wnętrze jednego z wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, w którym dawniej znajdował się klasztor dominikanów oraz szpital św. Wojciecha oraz Miejską Bibliotekę Publiczną, w której oglądaliśmy wystawę ilustracji dawnego czasopisma dla dzieci.

Skip to content