W ostatnich latach, turniej klas mundurowych stał się niezwykle popularne wśród młodzieży, a ich ważność w rozwoju pasji nie może być bagatelizowana. Pomologia Prószków, jako gospodarz VII Drużynowego Turnieju Klas Mundurowych Województwa Opolskiego, zdaje sobie sprawę z istotnej roli, jaką odgrywają takie zawody w kształtowaniu przyszłości młodych ludzi. Turnieje klas mundurowych są nie tylko miejscem rywalizacji sportowej, ale również doskonałą okazją do rozwijania pasji, umiejętności i talentów młodych ludzi. Jedną z najważniejszych ważności turniejów klas mundurowych jest promowanie zdrowego stylu życia oraz budowanie poczucia wspólnoty. Poprzez wspólną rywalizację i wsparcie dla kolegów z drużyny, młodzi ludzie uczą się wartości teamworku, dyscypliny i zaufania. Ponadto, turnieje te dają młodzieży możliwość odkrycia swoich własnych zainteresowań i pasji, które mogą kształtować ich przyszłe wybory edukacyjne i zawodowe.

Reprezentacje jedenastu kierunków z różnych szkół do rywalizacji miały: sprawdzian teoretyczny zawierający 40 pytań obejmujących ogólną wiedzę z zakresu prac służb mundurowych i wiedzy o społeczeństwie, test sprawności fizycznej, test umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w formie zadania praktycznego i test umiejętności strzeleckich. Podstawę klasyfikacji generalnej jest suma punktów uzyskanych przez reprezentację w poszczególnych konkurencjach.

Organizator Turnieju, Starosta Opolski, reprezentowany przez Zespół Szkół w Prószkowie oraz:

− Komenda Miejska Policji w Opolu;

− Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu;

− Służba Więzienna Areszt Śledczy w Opolu;

− Placówka Straży Granicznej w Opolu;

− 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej;

− 172. Batalion Lekkiej Piechoty w Opolu;

− Opolskie Stowarzyszenie Strzeleckie „WETERAN”;

− Politechnika Opolska;

− Uniwersytet Opolski;

− Akademia Nauk Stosowanych – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu;

− Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu

nie tylko promują aktywność fizyczną, ale również inwestują w przyszłość i rozwój swoich uczniów.

Wyniki VII Drużynowego Turnieju Klas Mundurowych Województwa Opolskiego:

1 miejsce: Zespół szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie, klasa strażacka w kładzie:

 • Wiktoria Kwiatkowska
 • Iwona Warzecha
 • Kamil Piechaczek
 • Szymon Rogożyński

2 miejsce: Zespół szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu, klasa żeglugi śródlądowej w kładzie:

 • Maja Harbowska
 • Urszula Bednarczyk
 • Stanisław Dyka
 • Oskar Wankiewicz

3 miejsce: Zespół szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie, klasa policyjna w kładzie: 

 • Zhanna Lishchak
 • Victoriia Solotvinska
 • Oleksandr Alkonov
 • Nico Luc

 

Skip to content