Uczniowie klas maturalnych mieli możliwość zapoznania się z programem studiów na kierunku Penitencjarystyka, obejmującym zajęcia praktyczne na Uczelni i w jednostkach organizacyjnych służby więziennej. Studiowanie na SWWS w Kaliszu ma wiele zalet. Studenci w służbie kandydackiej otrzymują uposażenie oraz gwarancję zatrudnienia w jednostkach Służby Więziennej. W czasie trwania studiów Uczelnia zapewnia bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie. Kampus SWWS znajduje się w Szczypiornie, który jest kolebką polskiej piłki ręcznejPrzy Uczelni działają organizacje studenckie, np. Kulinarne pyszności oraz AZS, min. z sekcją piłki ręcznej. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyjęć na studia znajdziesz w poniższym linku: https://swws.edu.pl/rekrutacja/  

Skip to content