19 czerwca 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Opolu, w którym brała również udział młodzież klas mundurowych  z naszej Pomologii.

Święto opolskiej jednostki rozpoczęła msza święta w kościele seminaryjno-akademickim p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu. Po nabożeństwie funkcjonariusze Służby Więziennej oraz zaproszeni goście udali się do auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, gdzie odbyła się główna część ceremonii.

W uroczystości nadania sztandaru opolskiemu aresztowi wzięli udział: wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski, Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego Violetta Kozakiewicz, w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzej Buły, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Remigiusz Widera, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Andrzej Tesarewicz, przewodniczący NSZZFiPW Czesław Tuła, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników SW w Zakładzie Karnym w Brzegu Rafał Mróz oraz przedstawiciele władz państwowych, administracji samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze innych służb mundurowych, a także przedstawiciele świata nauki, kultury i osoby reprezentujące różne instytucje, duchowni, z którymi administracja aresztu współpracuje na wielu płaszczyznach.

Sztandar po poświęceniu przez biskupa diecezji opolskiej ks. Waldemar Musioła minister Cieplucha przekazał na ręce mjra Mariusza Gąski, Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu. Następnie w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe i pamiątkowe, a zaproszeni goście dokonali wpisów do księgi pamiątkowej.

Dyrektor Aresztu Śledczemu serdecznie podziękował uczniom klas mundurowych Pomologii za przybycie na uroczystość, a Dyrektor Pomologii za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tej niezwykle ważnej uroczystości.

Doskonale wiemy, że nasza współpraca z Aresztem Śledczym układa się znakomicie, a funkcjonariusze sukcesywnie przyjeżdżający do naszej jednostki, jak również biorący udział w wielu wydarzeniach szkolnych, wnoszą ogromny wkład w przygotowanie naszych uczniów do pełnienia niezwykle ważnych ról społecznych w przyszłości.

Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie!!

Skip to content