Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się konkurs:

„Młodzież recytuje poezję” – „Jugend trägt Gedichte vor”. Konkurs jest jednym z największych projektów TSKN – Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim pod względem ilości uczestników, organizowanym od 1994 r. na 4 szczeblach: etap szkolny, etap miejsko-gminny, etap rejonowy oraz finał wojewódzki. Młodzież przygotowuje 2 wybrane wiersze z kompendium podanym na stronie www.tskn.pl bądź samodzielnie wybiera wiersz niemieckojęzyczny wybranego poety.

W naszej szkole  etap szkolny odbył się 29.03.2023 r., w konkursie uczestniczyło 3 uczniów : Julia Opała, Dmytro Kusiv oraz Julia Piechaczek. W jury zasiadły germanistki pomologii a oceniane były przede wszystkim: tempo, intonacja, interpretacja tekstu poetyckiego oraz poprawność fonetyczna. Miejsce 1. zajęła Julia Piechaczek i to ona będzie reprezentowała szkołę na szczeblu miejsko – gminnym, miejsce 2. Dmytro Kusiv i 3. Julia Opała.

Bardzo dziękujemy za udział oraz zachęcamy do wyższej frekwencji w konkursie w przyszłym roku. Wielkie brawa i gratulacje dla Was !

Skip to content