Jak wiele może zdziałać mój głos?

Jaką siłę przebicia ma mój głos? Czy ma on znaczenie? Szkodliwe zmiany w prawie i praktyce ograniczają wolność słowa i zgromadzeń oraz przestrzeń do działań na rzecz człowieka. Towarzyszy temu retoryka osób sprawujących władzę, która stygmatyzuje mniejszości oraz grupy, które w sposób zdecydowany dochodzą swoich praw. Historia świata oraz dzisiejsza przestrzeń medialna dają nam wiele przykładów, gdzie duże, ważne zmiany zostały zapoczątkowane w prosty sposób: głosem, wyrażeniem swojego zdania.

Poprzez konkurs dziennikarski “Jak wiele może zdziałać mój głos?” młodzi ludzie mają zwrócić uwagę na  prawo do publicznego wyrażania własnych poglądów oraz na to, że jako pojedynczy głos mamy siłę by wiele zmienić. Warto zwrócić też uwagę, że jako zbiór głosów możemy osiągnąć dużo więcej.

Celem konkursu jest angażowanie młodzieży do zabierania głosu w ważnych sprawach społecznych oraz rozwój talentów literackich i dziennikarskich.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz młodych dorosłych do 35 roku życia.

Zadaniem uczestnika jest napisanie tekstu o charakterze dziennikarskim (gatunek dowolny – np. reportaż, felieton, recenzja, artykuł publicystyczny) o objętości 2500-3000 znaków (ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi).

Skip to content