Uczniowie 2 klasy bezpieczeństwa narodowego 22.09.2022 r. w ramach zajęć specjalistycznych odwiedzili Areszt Śledczy w Opolu, gdzie poznali zasady ewidencjonowania osadzonych, formy odbywania kary oraz resocjalizacji. Kolejnym punktem zajęć była historia murów obronnych przy Katedrze p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, gdzie wychowawca Pan Mirosław Praszel poddał pod dyskusje zasady bezpieczeństwa i obronności państwa. Ostatnim, ale niezwykłym miejscem, bo wizytą w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Stanisław Potoniec przedstawił nam zasady zarządzania kryzysowego oraz strategiczne miejsce, gdzie w sytuacjach kryzysowych podejmowane są najważniejsze decyzje mające wpływ na nasze bezpieczeństwo w województwie opolskim. Uwieńczeniem zajęć fakultatywnych było zwiedzanie mało znanego muzeum poświęconego Obronie Cywilnej. Dziękujemy za podzielenie się z nami swoim doświadczeniem i liczymy na więcej.

Skip to content