Regulamin szkolnego kiermaszu podręczników używanych w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

1. Organizatorem szkolnego kiermaszu podręczników używanych jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół
im. Józefa Warszewicza w Prószkowie,oraz Samorząd Uczniowski.
2. Używany podręcznik może sprzedać na kiermaszu każdy uczeń naszej szkoły.
3. Każdy podręcznik powinien mieć na pierwszej stronie metryczkę z następującymi danymi:
• imię i nazwisko ucznia sprzedającego podręcznik,
• klasa, do której uczęszcza,
• sugerowana cena
• podpisaną kartkę z wszystkimi książkami oddanymi na kiermasz ( wystarczy ilość i przedmiot oraz imię, nazwisko
i klasa sprzedającego).
4. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie wraz z rodzicami. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę stan książki. Zbyt wysoka cena może spowodować, że książka nie znajdzie nabywcy.
5. Książki do sprzedaży należy przynieść do biblioteki szkolnej od 8.00. do 9.00.
6. Kiermasz odbędzie się 11.09.2023r.-12.09.2023r. w Bibliotece szkolnej w godzinach od 9.00-14.00.
7. Zapraszamy do zakupów uczniów w następującej kolejności:
• od 8.30-10.10 klasy pierwsze;
• od 10.15-12.05 klasy drugie;
• od 12.10- 13.50 klasy trzecie;
8. Proszę w miarę możliwości o odliczone kwoty.

Skip to content