W dniu 11.10.2022 r. odbyła się kontynuacja zajęć z funkcjonariuszami służby więziennej.
Uczniowie klasy 3 bezpieczeństwa narodowego mieli okazję zapoznać się z Oddziałem Zewnętrznym w Turawie i porównać doświadczenia z wcześniej poznanego Aresztu Śledczego w Opolu. W placówce turawskiej przebywają osadzone kobiety. Specyfika położenia oddziału jak i miejsce, gdzie osadzone mają możliwość pracy w podmiocie zewnętrznym na terenie oddziału, pozwala na szybką resocjalizację osadzonych. Po ciekawej prelekcji przeprowadzonej przez Kierownika Oddziału, można było usłyszeć pierwsze deklaracje naszych uczniów, że jest to miejsce ich przyszłej pracy i służby. Taki jest cel nadrzędny pracy dydaktycznej w klasie bezpieczeństwa narodowego: kształcić i przygotowywać przyszłych funkcjonariuszy wielu różnych służb, które w Polsce funkcjonują. Dziękujemy i widzimy ciągły niedosyt zdobytej wiedzy i doświadczenia.

Skip to content