Rekrutacja


W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do następujących typów szkół:

 • Szkoła Policealna:
  • technik turystyki wiejskiej (uprawnienia rolnicze)
  • technik florysta
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • opiekun osoby starszej
  • opiekun w domu pomocy społecznej
  • opiekunka środowiskowa
  • technik rachunkowości
  • technik administracji
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Regulaminy rekrutacji

Podania kandydatów