Biblioteka


Godziny pracy
biblioteki szkolnej
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
11:00 – 17:00 8:30 – 14:30 8:30 – 15:30 8:30 – 15:30 8:30 – 12:30

Czytelnia biblioteki jest dostępna w godzinach pracy biblioteki

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA SWE ZASOBY

w tym literaturę i materiały dotyczące historii i tradycji szkoły, a także:

KATALOG ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

W SYSTEMIE OPAC

KSIĘGOZBIÓR I MULTIMEDIA

W „WOLNYM DOSTĘPIE” W CZYTELNI

zawierający około 20% księgozbioru (ponad 4500 egzemplarzy i niemal 3000 tytułów); można w nim znaleźć:

  • nabytki biblioteki z lat 1951-1969

 

  • książki pozyskane do biblioteki w r. szk. 2017/2018 w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA (sygn. RC)

 

  • Filmy Fabularne (w tym adaptacje lektur szkolnych z opracowaniami) w dwóch seriach (Biblioteka Gazety Wyborczej, Filmoteka Szkolna)

 

  • Regał Maturzysty (poradniki, zbiory zadań, vademeca, repetytoria i in. materiały pomocne w pracy przed maturą)

WEJŚCIE DO KATALOGU PRZEZ STRONĘ WWW SZKOŁY

KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

(encyklopedie, leksykony, słowniki, kompendia wiedzy)

REGAŁ MATURZYSTY

REGAŁ

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

z literaturą współczesną polską i obcą w następujących działach:

Literatura Młodzieżowa

(obyczajowa oraz przygoda, fantastyka, kryminał)

Literatura Fantazy

Powieści Historyczne

Powieści Obyczajowe

Kryminał, Sensacja, Thriller

Sport

Dla Ambitnych – Klasyka i Nie Tylko…

REGAŁ NAUCZYCIELA

z literaturą pedagogiczną oraz metodyczną

BIBLIOTEKA SZKOLNA 2020/2021

CELE I ZADANIA

Zapewnienie bezpiecznego dla użytkowników (uczniowie i nauczyciele) oraz bibliotekarza funkcjonowania biblioteki (tj. realizacji funkcji gromadzenia, opracowania, kontroli i selekcji zbiorów oraz ich udostępniania, promocji czytelnictwa i edukacji bibliotecznej – z uwzględnieniem warunków epidemicznych).

Coraz wszechstronniejsze wykorzystanie możliwości systemu MOL_Net – (ewidencja z użyciem kodów kreskowych i opracowanie oraz informacja o zbiorach – wdrażanie użytkowników do korzystania z katalogu OPAC w celu pozyskiwania informacji oraz automatycznego zamawiania książek).

Ożywienie kontaktu bezpośredniego z czytelnikiem drogą mailową (informacja, powiadomienia, zamawianie książek przez użytkowników, wprowadzenie elementów edukacji czytelniczej).

EFEKTY

Użytkownik ma poczucie otrzymania bezpiecznej i wystarczającej informacji oraz realizacji swych potrzeb czytelniczych

Biblioteka poszerza możliwości kontaktu z czytelnikiem oraz automatyzuje wewnętrzne procesy biblioteczne

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI W REŻIMIE SANITARNYM,

PRZY ROZSZERZANIU FUNKCJI SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO MOL-NET.

· przestrzeń biblioteczna pozostaje wyłączona z użytkowania (bezpieczny księgozbiór i miejsce wewnętrznych procesów bibliotecznych) – preferowana komunikacja (informacje, zamówienia) zdalna (internet, telefon) pomiędzy poszczególnymi użytkownikami i biblioteką

· organizuje się miejsce bezpiecznego wypożyczania i odbioru zamówionych materiałów bibliotecznych („droga czysta”, „droga brudna”, miejsce kwarantanny dla zwrotów – min. 2 dni, dezynfekcja rąk i powierzchni) – przy wejściu dotychczasowym – przygotowana zostanie ogólna informacja o godzinach udostępniania zbiorów i przyjmowania zwrotów

· osobno funkcjonuje wejście „służbowe” (dla pracowników biblioteki i szkoły, dla

użytkowników w wypadkach wyjątkowych – przy zachowaniu dystansu, z użyciem maseczek i dezynfekcji rąk lub rękawiczek)

· zamówienia użytkownicy składają drogą mailową przez e-dziennik, a w miarę wdrażania tej funkcji – także poprzez system MOL_Net (po otrzymaniu zamówienia bibliotekarz informuje użytkownika o przygotowaniu zamówienia i czasie jego odbioru)

· w trakcie przygotowania zamówienia do odbioru przez użytkownika bibliotekarz ewidencjonuje (i w miarę potrzeby kataloguje) zamówione materiały w systemie MOL-Net przy wykorzystaniu kodów kreskowych; wypożyczenia rejestrowane są na kontach czytelników w systemie – informacja o nich dostępna jest po zalogowaniu

· użytkownicy są instruowani i wdrażani do korzystania z systemu MOL-Net (w zakresie zbiorów, które już zostały do niego wprowadzone)

· bibliotekarz i administracja szkoły dbają o higienę, dezynfekcję powierzchni – zwłaszcza w punkcie wypożyczeń i zwrotów, klamek, wyłączników; pomieszczenia biblioteki są wietrzone; zbiory znajdujące się w kwarantannie zabezpieczone i oznaczone datą przyjęcia, po czym po upływie co najmniej dwóch dni odkładane na stałe miejsce przechowywania)

ZADANIA BIEŻACE (najpilniejsze)

1. Opracowanie i upowszechnienie jasnego dla użytkownika regulaminu z nowymi zasadami korzystania z biblioteki

2. Odbiór/zwrot wypożyczonych podręczników (umowy użyczenia) przez klasy II (głównie młodzież z Ukrainy) oraz I (po gimnazjum).

3. Wypożyczenie podręczników klasom III (młodzież z Ukrainy) oraz II (po gimnazjum), z przygotowaniem umów użyczenia.

4. Odbiór/zwrot innych wypożyczeń przez uczniów i nauczycieli.

5. Realizacja bieżących zamówień.

Okolicznościowa wystawa z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości