Rada Rodziców


Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

  • Barbara Zełep – przewodnicząca
  • Joanna Skrzynkowska – zastępca przewodniczącej
  • Monika Capar – sekretarz

 

Komisja Rewizyjna:

  • Monika Słodkowska – przewodnicząca
  • Anna Frączek
  • Małgorzata Wyszyńska