Rada Rodziców


Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

  • Monika Capar – przewodnicząca
  • Katarzyna Czapla – zastępca przewodniczącej
  • Nina Kuzior – sekretarz

 

Komisja Rewizyjna:

  • Lucyna Bandyk – przewodnicząca
  • Dorota Tyszkowska
  • Barbara Wierzbicka