Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym ” Opolskie moja mała ojczyzna”


Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym „Opolskie moja mała ojczyzna”

Cele konkursu:

  • Uchwycenie zmian zachodzących w otoczeniu i w przyrodzie
  • Rozbudzenie zainteresowań uczniów obserwacją dziedzictwa historycznego regionu
  • Rozwijanie kreatywności uczniów i talentów fotograficznych
  • Uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającego je świata

Regulamin konkursu:

  • Uczestnikami konkursu są uczniowie klas gimnazjum i liceum Z.S. im. J. Warszewicza w Prószkowie
  • Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii o treści zgodnej z tematem ( krajobrazy, przyroda, zabytki, ciekawe miejsca)
  • Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie trzy zdjęcia swojego autorstwa
  • Przyjmowane będą zdjęcia w formacie max A4 lub drogą e – mailową wolfsgrund@op.pl
  • Każda praca powinna mieć dołączoną wizytówkę (imię i nazwisko autora oraz klasa)
  • Prace przyjmuje p. Mirosław Praszel

Terminy:

  • Prace przyjmowane będą do 27 kwietnia 2018
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu – 14 maj 2018
  • Zdjęcia oceniane będą przez Jury powołane przez organizatora
  • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wystawione w holu szkoły
  • W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Organizator: Mirosław Praszel