Wyjazd na strzelnicę klasy 1KBS


1KBS sprawdziła dzisiaj swoje wcześniej zdobyte umiejętności i nawyki na strzelnicy wirtualnej. Specjalne podziękowania za możliwość skorzystania ze strzelnicy w Ozimku dla Burmistrza Gminy Ozimek Mirosława Wieszołeka, Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy Służb Mundurowych Tadeusza Fabisiaka oraz instruktorów strzelania z @QLMS