WYJAZD KLAS II LO NA POLITECHNIKĘ OPOLSKĄ – PROJEKT „ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI”


W ramach realizowanego projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”  w dniu 19.05.2017 r. odbył się wyjazd uczniów  Zespołu Szkół im. Jóżefa Warszewicza w Prószkowie zakwalifikowanych do zadania pn. „Przyszły inżynier na Politechnice Opolskiej”.

             W zajęciach na Politechnice Opolskiej przy ulicy Prószkowskiej, które trwały  w godzinach od 8.30 do 13.55, wzięło udział 38 uczniów z klas II LOS, II LOP a, II LOP b. Po  wykładzie wprowadzającym i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej uczniowie zostali podzieleni na grupy, które uczestniczyły w różnych zajęciach:

  1. „Zarabianie może być zabawą, czyli Chłopska Szkoła Biznesu” – mgr Aleksandra Jasińska, Akademickie Biuro Karier,

     2.„Grafika komputerowa” – dr inż. Mariusz Sobol, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,

  1. „Programowanie aplikacji okienkowych oparte na zdarzeniach a gra typu strzelanka” – dr inż. Anna Zatwarnicka, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
  2. „Sieci komputerowe a budowa i zarządzanie” – dr inż. Wiesław Kopterski, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Zajęcia zakończył wykład podsumowujący, zawierający informacje o uczelni: kierunki studiów, warunki rekrutacji, stypendia itp. Uczniowie otrzymali do wypełnienia ankiety ewaluacyjne, sprawdzające wiedzę i kompetencje z zakresu grafiki komputerowej, programowania, sieci komputerowej i przedsiębiorczości. Zwieńczeniem zajęć było rozdanie dyplomów dla uczestników.

            Organizator zapewnił uczniom dojazd autokarem, a w trakcie przerwy także posiłek.

            Dzięki temu wyjazdowi uczniowie  mieli możliwość poszerzyć wiedzę z zakresu informatyki i przedsiębiorczości, poznać, jak wygląda  infrastruktura, zajęcia na Politechnice Opolskiej oraz rekrutacja na kierunki inżynierskie.