WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ


MATURA 2021

WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ – kliknij tutaj (WAŻNE).

Matura 2021 Prawa i obowiązki maturzystów – kliknij tutaj (WAŻNE).

 

Matura 2021 – harmonogram egzaminów pisemnych

Data Godz. Przedmiot – poziom Czas trwania
[min.]
Nr sali
4 maj
(wtorek)
9:00 j. polski – pp 170
UA – 200
36
(sala gimnastyczna)
5 maj
(środa)
9:00 matematyka – pp 170
UA – 200
36
(sala gimnastyczna)
6 maj
(czwartek)
9:00 j. angielski – pp 120 36
(sala gimnastyczna)
7 maj
(piątek)
9:00 j. angielski – pr 150 27
10 maj
(poniedziałek)
9:00 j. polski – pr 180 27
11 maj
(wtorek)
9:00 matematyka – pr 180 27
14:00 Wos – pr 180 27
12 maj
(środa)
9:00 biologia – pr 180 27
13 maj
(czwartek)
9:00 geografia –  pr 180 27
14:00 j. niemiecki – pp 120 30
14:00 j. rosyjski – pp 120 27
14 maj
(piątek)
14:00 j. niemiecki – pr 150 27
17 maj
(poniedziałek)
9:00 historia – pp 180 27
14:00 j. rosyjski – pr 150 27

 

ZASADY PRZYJAZDU DO INTERNATU W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO


 1. Przed przyjazdem dziecka do internatu Rodzic jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z kierownikiem internatu/ wychowawcami w celu ustalenia terminu przyjazdu dziecka, co najmniej na dwa dni przed planowanym przyjazdem do internatu:
  • do kierownika internatu 77 464 80 70 wew. 5;
  • do wychowawców w części męskiej 77 464 80 70 wew. 6;
  • do wychowawców w części żeńskiej 77 464 80 70 wew. 7.
 1. Wychowanek przebywa w internacie od poniedziałku do piątku (ze względu na wyżywienie). W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest pobyt krótszy lecz tylko i wyłącznie po uzgodnieniu takiej sytuacji z kierownikiem internatu.
 2. W przypadku zmiany terminu przyjazdu wychowanka do internatu, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kierownika internatu/ wychowawcy. Brak w/w informacji będzie skutkował poniesieniem pełnych opłat za wyżywienie.
 3. Wychowanek ponosi pełne koszty pobytu w internacie (opłata stała w wysokości 60 zł oraz stawka dzienna za wyżywienie – 15 zł pomnożona przez ilość dni pobytu w internacie).
 4. Do internatu wychowanek zabiera ze sobą koniecznie sprzęt do nauki zdalnej (np. laptop, słuchawki) oraz niezbędne podręczniki, ćwiczenia i zeszyty.
 5. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania ścisłego reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans społeczny).
 6. Obowiązuje zakaz poruszania się, przebywania poza terenem internatu i obiektami szkolnymi.
 7. Wychowanek który:
  • nie przestrzega zasad nauki zdalnej (jest nieobecny na lekcji, jest niezalogowany);
  • utrudnia pracę innym uczniom, nauczycielom, wychowawcom;
  • nie przestrzega reżimu sanitarnego;
  • samowolnie opuszcza teren internatu lub obiektów szkolnych;
   będzie dyscyplinarnie usuwany z internatu.
 8. W internacie obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób, które nie mieszkają w internacie.

Funkcjonowanie szkoły w związku z epidemią koronawirusa


Szanowni Państwo, Uczniowie i Rodzice/Opiekunowie naszych Uczniów,

w związku z epidemią koronawirusa i czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły informuję, że od dnia 26 października br. do odwołania zajęcia szkolne odbywają się w trybie nauczania zdalnego według obowiązującego planu lekcji. O wszelkich zmianach i modyfikacjach uczniowie są informowani za pośrednictwem wychowawców poprzez e-dziennik.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego pracownikom szkoły wszelkie sprawy szkolne załatwiane są:

 • przez internet na ePUAP lub e-mail: sekretariat@pomologia.pl
 • telefonicznie w godz. 800 – 1500, tel.: 77 4648070 lub 77 4648084

Pozdrawiam i życzę zdrowia w tym trudnym czasie
Dariusz Sobków – Dyrektor Zespołu Szkół