Ważne informacje dla zdających maturę w 2020 r.


 1. Jeżeli ktoś z Was ze względów zdrowotnych nie może mieć założonej maseczki/przyłbicy bądź cierpi na sezonową alergię objawiającą się łzawieniem oczu, kichaniem, kaszlem – jest zobowiązany poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły mailowo dyrektor(at)pomologia.pl lub telefonicznie do dnia 29.05.2020 r.
 2. Na egzamin przychodzicie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Nie możecie przyjść na egzamin jeśli jesteście objęci kwarantanną lub przebywacie w domu z osobą na kwarantannie.
 4. Do szkoły wchodzicie sami (bez rodziców i prawnych opiekunów).
 5. Zabieracie ze sobą tylko niezbędne do egzaminu rzeczy (dowód osobisty, długopisy piszące na czarno, linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty, klucze od samochodu, ewentualnie: wodę w butelce, chusteczki). Torebki, portfele, telefony komórkowe – zostawiamy w domu bądź w samochodzie na parkingu szkolnym. Nie możecie pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. W szkole nie można pozostawiać żadnych swoich rzeczy osobistych, spożywać posiłków, ani oczekiwać na kolejny egzamin (jeśli ktoś ma dwa egzaminy tego samego dnia). Po ukończeniu egzaminu – opuszczacie budynek szkolny.
 7. Czekając na wejście do szkoły należy mieć zasłonięte maseczką/przyłbicą usta i nos oraz zachować odstęp od siebie co najmniej 1,5 m. Szczegółowe informacje dotyczące parkowania na terenie szkoły oraz wejścia do szkoły na egzamin otrzymacie w osobnym mailu.
 8. Przed wejściem do szkoły oraz przed wejściem do sali egzaminacyjnej masz obowiązek dezynfekcji rąk płynem przygotowanym przez szkołę.
 9. Zakryte usta i nos jesteście zobowiązani mieć do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz w następujących przypadkach: kiedy podchodzi nauczyciel, aby odpowiedzieć na pytanie; kiedy wychodzisz do toalety; kiedy kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej.
  Podczas wpuszczania na salę nauczyciel może poprosić Cię o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu weryfikacji tożsamości z zachowaniem 1,5 m odstępu.
 10. Podczas trwania egzaminu możesz mieć zasłonięte usta i nos jeśli uznasz, że to dla Ciebie właściwe.
 11. Przed skorzystaniem ze słownika musisz zdezynfekować ręce.
 12. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej nauczyciel oprócz instrukcji wypełniania arkusza przekaże Ci jeszcze raz ważne informacje dot. bezpieczeństwa.