Wychowawcy, trenerzy i opiekunowie klas


  KLASY SPORTOWE – PIŁKA NOŻNA

  LICEUM

1LS (kl. pierwsza LO – sportowa):
– wychowawca
– Ewa Staniec
– trenerzy: Aleksander Kalbron i Maciej Radyjowski

2LS (kl. druga LO – sportowa):
– wychowawca
– Katarzyna Biniecka-Komko
– trener – Marcin Śmieszkowicz

3LS (kl. trzecia LO – sportowa):
– wychowawca
– Joanna Budzińska
– trener – Adam Berbelicki

  GIMNAZJUM

3Gim (kl. trzecia gimnazjum – sportowa):
– wychowawca – Grzegorz Kutyła
– trenerzy: Adam Berbelicki i Grzegorz Kutyła

  KLASY MUNDUROWE – LICEUM

1LPa (kl. pierwsza LO – policyjna):
– wychowawca
– Alina Tarabasz
prowadzący zajęcia policyjne – Maciej Kędra

1LPb/St (kl. pierwsza LO – policyjna/strażacka):
– wychowawca
– Katarzyna Łotecka – Steczek
prowadzący zajęcia policyjne – Urszula Turska
prowadzący zajęcia strażackie – Krzysztof Kowalski

2LPa (kl. druga LO – policyjna):
– wychowawca
– Anita Nikiel-Faber
– prowadzący zajęcia policyjne – Marcin Sekutowski

2LPb (kl. druga LO – policyjna):
– wychowawcy: Mirosław Praszel, Wioletta Barczak
– prowadzący zajęcia policyjne – Stanisław Bartnik

2LSt (kl. druga LO – strażacka):
– wychowawca
– Dorota Blasczyk
prowadzący zajęcia strażackie – Krzysztof Kowalski

3LPa (kl. trzecia LO – policyjna):
– wychowawca
– Maria Lisoń
– prowadzący zajęcia policyjne – Maciej Kędra

3LPb (kl. trzecia LO – policyjna):
– wychowawca
– Joanna Filipowska
– prowadzący zajęcia policyjne – Urszula Turska