Wychowawcy, trenerzy i opiekunowie klas


  GIMNAZJUM

  LICEUM – KLASY SPORTOWE

Klasa 2Gim
– wychowawca – Marcin Olszewski
– trenerzy: Adam Berbelicki i Krzysztof Białek

Klasa 3Gim
– wychowawca
– Katarzyna Kicman
– trenerzy: Aleksander Kalbron i Łukasz Procyszyn

Klasa 1LS
– wychowawca
– Katarzyna Biniecka-Komko
– trenerzy: Marcin Śmieszkowicz

Klasa 2LS
– wychowawca
– Joanna Budzińska
– trenerzy: Adam Berbelicki i Filip Sikorski

Klasa 3LS
– wychowawca
– Agnieszka Graba
– trener: Aleksander Kalbron

  LICEUM – KLASY POLICYJNE

Klasa 1LPa
– wychowawca
– Anita Nikiel-Faber
prowadzący zajęcia policyjne – Marcin Sekutowski

Klasa 2LPa
– wychowawca
– Maria Lisoń
– prowadzący zajęcia policyjne – Maciej Kędra

Klasa 3LPa
– wychowawca
– Alina Tarabasz
– prowadzący zajęcia policyjne – Urszula Turska

Klasa 1LPb
– wychowawca
– Wioletta Barczak
prowadzący zajęcia policyjne – Stanisław Bartnik

Klasa 2LPb
– wychowawca
– Patrycja Derkowska
– prowadzący zajęcia policyjne – Marcin Sekutowski

Klasa 3LPb
– wychowawca
– Joanna Filipowska
– prowadzący zajęcia policyjne – Maciej Kędra

  LICEUM – KLASA STRAŻACKA

Klasa 1LSt
– wychowawca
– Dorota Blasczyk
prowadzący zajęcia strażackie – Krzysztof Kowalski