Ubezpieczenie uczniów


 

Ubezpieczenie młodzieży w roku szkolnym 2018/2019

W poniższych załącznikach znajdziecie Państwo informacje dotyczące warunków ubezpieczenia młodzieży, przekazane szkole przez brokera, zakres ubezpieczenia, tabelę uszczerbków, instrukcję postępowania w przypadku wypadku oraz druk zgłoszenia szkody.

Nr polisy ubezpieczenia “Bezpieczne dziecko” to:

Uwaga!!! Ważne!!!

W przypadku gdy Ubezpieczyciel zażąda potwierdzenia ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, proszę napisać “zgodnie z załączoną listą do polisy nr ” – ubezpieczyciel sam odszuka ubezpieczonego ucznia.

 

 

Ubezpieczenie młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

W poniższych załącznikach znajdziecie Państwo informacje dotyczące warunków ubezpieczenia młodzieży, przekazane szkole przez brokera, zakres ubezpieczenia, tabelę uszczerbków, instrukcję postępowania w przypadku wypadku oraz druk zgłoszenia szkody.

Nr polisy ubezpieczenia “Bezpieczne dziecko” to: 436000132248

Uwaga!!! Ważne!!!

W przypadku gdy Ubezpieczyciel zażąda potwierdzenia ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, proszę napisać “zgodnie z załączoną listą do polisy nr 436000132248” – ubezpieczyciel sam odszuka ubezpieczonego ucznia.