Spotkania z wychowawcami


  • 15.09.2017 r. – dla rodziców uczniów wszystkich klas gimnazjum i liceum ogólnokształcącego – w klasach III oprócz spotkania z wychowawcami przewidziane jest przekazanie informacji o egzaminie gimnazjalnym i maturalnym w 2018 r.
  • 27.10.2017 r. –  dla rodziców uczniów wszystkich klas gimnazjum i liceum ogólnokształcącego  – z wychowawcami i innymi nauczycielami.
  • 08.12.2017 r. –  dla rodziców uczniów wszystkich klas gimnazjum  liceum ogólnokształcącego na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną
  • 23.03.2018 r. – dla rodziców uczniów wszystkich klas gimnazjum i liceum ogólnokształcącego oraz wywiadówka rodziców uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego – klasyfikacja roczna
  • 18.05.2018 r. – ostatnie spotkania rodziców uczniów wszystkich klas gimnazjum i liceum ogólnokształcącego z wychowawcami i innymi nauczycielami w roku szkolnym 2017/2018 na miesiąc przed klasyfikacją roczną.

Spotkania rozpoczynają się Radą Rodziców o godz. 16:30, a następnie od godz. 17:00 w poszczególnych klasach odbywają się spotkania z wychowawcami klas. W czasie spotkań z rodzicami są w szkole obecni inni nauczyciele, z którymi rodzic może przeprowadzić rozmowę indywidualną.

Podane powyżej godziny spotkań są orientacyjne. Aktualne godziny znajdują się w kalendarzu wydarzeń szkolnych na stronie internetowej szkoły.