Spotkania z wychowawcami


  • 14 wrzesień 2018 r.
  • 14 grudzień 2018 r.
  • 22 marzec 2019 r.
  • 17 maj 2019 r.

Spotkania rozpoczynają się Radą Rodziców o godz. 16:30, a następnie od godz. 17:00 w poszczególnych klasach odbywają się spotkania z wychowawcami klas.

W terminach zebrań z rodzicami, w szkole są obecni wszyscy nauczyciele (istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnej rozmowy).

Podane powyżej godziny spotkań są orientacyjne. Aktualne godziny znajdują się w kalendarzu wydarzeń szkolnych na stronie internetowej szkoły.