Spotkania z wychowawcami


  • 11 wrzesień 2020 r. – odwołane
  • 16 październik 2020 r.
  • 11 grudzień 2020 r.
  • 19 marzec 2021 r.
  • 21 maj 2021 r.

W terminach spotkań, w szkole są obecni wszyscy nauczyciele i wychowawcy (istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnej rozmowy).

Aktualne godziny rozpoczęcia spotkań znajdują się w dzienniku elektronicznym UONET+ (rejestrują je wychowawcy klas).