Spotkania z wychowawcami


  • 13 wrzesień 2019 r.
  • 20 grudzień 2019 r.
  • 3 kwiecień 2020 r.
  • 5 czerwiec 2020 r.

W terminach spotkań, w szkole są obecni wszyscy nauczyciele i wychowawcy (istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnej rozmowy).

Aktualne godziny rozpoczęcia spotkań znajdują się w kalendarzu wydarzeń szkolnych na stronie internetowej szkoły.