Konto Rady Rodziców


Numer konta do wpłat na Radę Rodziców:

15 1240 5178 1111 0010 8611 9130

Bank PEKAO S.A.