Konto Rady Rodziców


Numer konta do wpłat na Radę Rodziców:

08 1240 5178 1111 0010 7192 1366

Bank PEKAO SA