Opolski Salon Maturzystów


13 września 2019 r. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w Salonie Maturzystów Perspektywy 2019 w największej kampanii informacyjnej skierowanej do uczniów klas maturalnych.
Uczniowie wzięli udział w spotkaniach z ekspertami OKE z Wrocławia:
– O sposobach przygotowania do egzaminu maturalnego z matematyki
– Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z j. polskiego
– Matura z języka obcego – czyli egzamin z porozumiewania się w języku obcym
– Matura z przedmiotów dodatkowych – biologia, wiedza o społeczeństwie, chemia.
Maturzyści mieli okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji uczelni z regionu.