Rekrutacja


W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do następujących typów szkół:

  • Szkoła Policealna:
    • technik turystyki wiejskiej (uprawnienia rolnicze)
    • technik florysta
    • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Regulaminy rekrutacji

Podania kandydatów