Porozumienie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego


2 grudnia br. Pomologia zyskała nowego partnera do obustronnej współpracy – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji oraz p. D. Rogowicza gościliśmy w szkole przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji UO: Dziekana Wydziału –  dra hab. Pana Pawła Sobczyka, Zastępcę Dziekana – dra Pana Rafała Wielkiego, Starościnę III roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Prawa i Administracji UO i jednocześnie naszą absolwentkę – Natalię Piasecką oraz Koordynatora kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne – mgra Pana Jerzego Korwina – Małaczyńskiego. W niezwykle miłej atmosferze podpisane zostało oficjalne porozumienie. Zaproszeni goście mieli również okazję zwiedzić naszą szkołę oraz zapoznać się z funkcjonowaniem strzelnicy wirtualnej. Liczymy, iż porozumienie z Wydziałem Prawa i Administracji UO otworzy drogę do nowej, owocnej współpracy w zakresie dydaktycznym i wychowawczym.