Podziękowanie dla Pomologii Prószków od Dyrekcji i wychowanków Domu Dziecka w Chmielowicach


“Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem.” (Seneka) ???

Dzięki Waszym dobrym ??? udało nam się zebrać i przekazać mnóstwo słodyczy dla podopiecznych Domu Dziecka w Chmielowicach.

Dziękujemy za tak ogromne zaangażowanie, każdemu z Was z osobno!