Komunikat ZFŚS


Komisja Socjalna informuje, że wnioski o pomoc materialną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą przyjmowane do dnia 10.04.2019r.

Przypomina się, że wnioski powinny być prawidłowo wypełnione. Braki mogą skutkować odmową wypłacenia świadczenia.

Załącznik nr 2.1 WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej ze środków ZFŚS (.pdf)

 

Osoby uprawnione, zamierzające skorzystać w bieżącym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie: emeryci do końca marca a pracownicy do końca kwietnia w Komisji Socjalnej informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS.

Załącznik nr 2 informacja o sytuacji materialnej (.pdf)

 

Dokumenty ZFŚS