Narodowy spis powszechny


Prezentacja dla uczniów szkoły (pdf)

Dnia 1 kwietnia 2020 r. rozpoczął się w gminie Prószków spis próbny, który  potrwa do 30 kwietnia 2020 r., spisać będzie się można przez internet lub wywiad telefoniczny.

Spis próbny jest przeprowadzany przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, aby sprawdzić rozwiązania metodologiczne, organizacyjne i technologiczne. Mamy przekonanie, że doświadczenia zdobyte podczas spisu próbnego pozwolą udoskonalić  przyjęte rozwiązania tak, aby w przyszłym roku każdy z nas mógł wypełnić swój obowiązek sprawnie i z należytą starannością.

Przez udział w spisie zyskują Państwo realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Dzieje się tak, gdyż zbierane w spisie dokładne i wiarygodne dane dotyczące lokalnej społeczności wykorzystywane są później do prowadzenia skutecznych polityk ważnych dla rozwoju gminy. Wyniki z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań pomagają podejmować administracji odpowiednie decyzje w tak istotnych obszarach naszego życia jak edukacja, praca czy opieka zdrowotna. Poprzez uczestnictwo w spisie każdy z nas staje się kluczowym uczestnikiem działań, które prowadzą do budowania lepszej przyszłości. Dlatego też Spis Powszechny realizujemy pod hasłem „Liczy się każdy”.

Spis próbny przeprowadzony zostanie wyłącznie w oparciu o samospis internetowy i wywiad przeprowadzony przez rachmistrzów telefonicznych.

Aplikacja internetowa, dzięki której będą Państwo mogli dokonać samospisu dostępna jest od 1 kwietnia 2020 roku na stronie https://spis.gov.pl. Logowanie do niej odbyw się w pełni intuicyjne, bezpieczne i możliwe zarówno z komputera jak i z innych urządzeń mobilnych.

Wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną, są w pełni zabezpieczone oraz należycie i starannie chronione.

Spis próbny jest ważnym sprawdzianem, zdajmy go na piątkę. Pamiętaj! #liczysiękażdy