Klasa strażacka


Klasa realizuje zajęcia specjalistyczne w porozumienia z Komendą Miejską Straży Pożarnej w Opolu. Założeniem twórców klasy jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów planujących swoją przyszłość zawodową w Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej lub innych służbach mundurowych czy też w zawodach związanych z ochroną osób i mienia.
Absolwenci szkoły będą przygotowani do podjęcia dalszej nauki w szkołach pożarniczych, ukończenia studiów pożarniczych, rozpoczęcia studiów na uczelniach wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego, mogą także podejmować pracę w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.

W klasie strażackiej w trakcie nauki:

  • lekcje prowadzone przez strażaków z KM PSP w Opolu
  • wyjazdy na ćwiczenia z PSP, na zawody i pokazy strażackie
  • praktyki zawodowe w JRG
  • kurs podstawowy strażaka ratownika OSP oraz pierwszej pomocy KPP
  • wycieczki i obozy specjalistyczne
  • przygotowanie do testów rekrutacyjnych do straży pożarnej
  • język obcy na poziomie rozszerzonym: język angielski lub język niemiecki