Klasa strażacka


Klasa realizuje zajęcia specjalistyczne w porozumienia z Komendą Miejską Straży Pożarnej w Opolu. Założeniem twórców klasy jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów planujących swoją przyszłość zawodową w Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej lub innych służbach mundurowych czy też w zawodach związanych z ochroną osób i mienia. Niezwykle ważne jest także otwarcie się Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na środowiska młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Opola i powiatu opolskiego.
Absolwenci szkoły będą przygotowani do podjęcia dalszej nauki w szkołach pożarniczych, ukończenia studiów pożarniczych, rozpoczęcia studiów na uczelniach wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego, mogą także podejmować pracę w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych.

W klasie trzeciej uczniowie będą mieli możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego oraz szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, umożliwiających wstąpienie w szeregi czynnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Program przedmiotu będzie realizowany w kilkunastu blokach tematycznych w ciągu kolejnych latach nauczania. W ramach przedmiotu zostaną wdrożone i realizowane: program ograniczania liczby ofiar pożarów 2015 – 2025 „Zgaś ryzyko” oraz kampania społeczna MSWiA „Czad i ogień – obudź czujność”.

Każdy z bloków tematycznych jest odrębnym działem podlegającym ocenie szkolnej. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, natomiast zajęcia obejmujące praktyczne aspekty służby w straży pożarnej zostaną przeprowadzone w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zakres treści programowych:

 • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce
 • Zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w służbie
 • Łączność i alarmowanie
 • Wyposażenie techniczne
 • Taktyka działań gaśniczych
 • Współdziałanie z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Bezpieczeństwo pożarowe budynków
 • Taktyka działań ratowniczych
 • Kierowanie ruchem drogowym
 • Działania przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
 • Psychologiczne aspekty działań ratowniczych

Harmonogram planowanych działań programowo – organizacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym z klasą strażacką:

Klasa I

 • Uzyskanie karty pływackiej
 • Wycieczka zawodowa – lekcja poglądowa w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
 • Dwa wyjazdy studyjne związane z preorientacją zawodową
 • Utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
 • Obóz programowy związany z tematyką strażacką

Klasa II

 • Kurs udzielania pomocy przedmedycznej i uzyskanie certyfikatu
 • Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 • Kilka wyjazdów studyjnych związanych z preorientacją zawodową
 • Obóz programowy związany z tematyką strażacką

Klasa III

 • Zapoznanie ze specyfiką pracy strażaków na różnych stanowiskach służbowych – zajęcia w jednostkach i ośrodkach ratowniczo – gaśniczych
 • Kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy
 • Udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 • Uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu podstawowego strażaków ratowników OSP

Pobierz załączniki: