Klasa sportowa


Szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Młodzieży w Prószkowie realizowane jest zgodnie z zasadami i wymogami PZPN:

  • w klasie I i II akcent treningowy położony jest na nauczanie i doskonalenie gry indywidualnej i działań grupowych, ze szczególnym naciskiem na skuteczność indywidualną. Jednocześnie rozwijane są dyspozycje wysiłkowe i ruchowe,
  • w klasie III akcent położony zostaje na działania grupowe i zespołowe z utrzymaniem dyspozycji ruchowych i wysiłkowych.

klasa-sportowaW trakcie całego okresu kształcenia równomiernie rozwijane są dyspozycje umysłowe (intelektualizacja treningu) i umiejętności regenerowania sił (formy stosowania przerw wypoczynkowych). Podstawowym warunkiem postępowania treningowego w naszym Ośrodku jest to, by ćwiczenia i zadania wynikające z gry były odpowiednio dobrane do umiejętności ćwiczących (ścisła indywidualizacja treningu). W ramach jednej grupy treningowej występuje zróżnicowanie zajęć – w stosunku do wybijających stosuje się dużo wyższe wymagania, do innych mniejsze, uwzględniając stopień ich możliwości.

Organizacja zajęć treningowych uwzględnia:

  • określenie celu treningu i pokaz proponowanych rozwiązań (forma i treść ćwiczeń wynikająca z metodyki nauczania),
  • zapewnienie ćwiczącym możliwości samodzielnego rozwiązywania postawionych zadań (akcent położony na heurystyczny sposób rozwiązywania problemu, ze szczególnym naciskiem na skuteczność działania),
  • poprawianie błędów (indywidualna forma udziału w zajęciach szkoleniowych – świadomość stosowania działań w celu uzyskania skutecznego rozwiązania), stosowanie metod wspomagania przy przekazywaniu informacji (pokaz, objaśnienie, wykorzystanie materiałów audiowizualnych).

pluks

W początkowych klasach szkolenia (wiek trampkarza) struktura cykli nie jest uzależniona od kalendarza imprez sportowych. W etapach tych mecze i turnieje (gry kontrolne, rozgrywki klubowe-trampkarze) nie są celem szkolenia, lecz najtrudniejszą formą doskonalenia umiejętności techniczno-taktycznych, oraz sposobem sprawdzenia stopnia ich opanowania w grze. W klasach tych – zarysowująca się struktura rocznego cyklu szkolenia z podziałem na makro i mezocykle – spełnia funkcje adaptacyjne do mających nastąpić większych obciążeń na etapie trenowania oraz etapie kształtowania maksymalnych możliwości (klasa III). Stosowanie obciążeń w poszczególnych klasach, ale i też w danej grupie (badania wydolnościowe), są zróżnicowane i dostosowane do wymogów w grupie szkoleniowej – indywidualizacja szkolenia (rejestracja obciążeń treningowych przy użyciu sport-testerów).

Uczniowie WOSM mikrocykl szkoleniowy kończą rozegraniem meczów mistrzowskich w drużynach klubów macierzystych. W celu kontroli oraz wzbogacenia treści szkoleniowych organizuje się rozgrywanie spotkań kontrolnych z drużynami wysokokwalifikowanymi (dostosowanie do umiejętności drużyny WOSM), jak i też organizację wyjazdów na turnieje piłkarskie- zarówno na boisku jak i w hali na terenie naszego kraju oraz zagranicą m.in. w Niemczech, Holandii.

Zajęcia z młodymi adeptami piłki nożnej prowadzone są przez trenerów z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym i klasą trenerską – UEFA A. Każdy trener jest jednocześnie opiekunem kadry OZPN. Po południu prowadzone są treningi indywidualne, gdzie realizowana jest treść zgodna z programem szkolenia PZPN, a także specjalistyczne treningi bramkarskie z wykwalifikowanym trenerem. Cyklicznie organizowane są spotkania ze znanymi osobami ze świata piłki nożnej.

Wszystkie klasy mają zajęcia na basenie pływackim oraz zajęcia teoretyczne. Szkolenie piłkarskie jest realizowane na obiektach własnych Ośrodka, jak i też na obozach szkoleniowych w okresie letnim (teren nadmorski). Szkoła posiada gabinet odnowy biologicznej z bogato wyposażonym sprzętem do fizjoterapii oraz badań wysiłkowych, którym opiekuje się fizykoterapeuta. Ściśle współpracuje z przychodnią sportową. Każdy uczeń zostaje wyposażony w sprzęt do treningu najlepszych producentów.

Oprócz tego do dyspozycji uczniów jest różnorodny sprzęt treningowy taki jak m.in.: drabinki koordynacyjne, spadochrony do ćwiczeń szybkości, zestawy do tenisa nożnego i wiele innych urządzeń, które bardzo przydają się w procesie treningowym.

Wszystkie koszty transportowe na mecze kontrolne, turnieje i obozy, a także zakup sprzętu i ubioru dla zawodników pokrywa PZPN, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz OZPN.

Pobierz załączniki: