Klasa policyjna


Klasa realizuje zajęcia specjalistyczne w porozumieniu z Komendą Miejską Policji w Opolu.

Po zakończeniu nauki absolwenci będą mogli kontynuować naukę na wyższych uczelniach, w tym ubiegać się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, świadomie ubiegać się o podjęcie pracy w policji lub innych służbach mundurowych, czy też w zawodach związanych z ochroną osób i mienia.

Absolwent będzie przygotowany merytorycznie, sprawnościowo i wytrzymałościowo do zaliczenia testów sprawności fizycznej.

W klasie policyjnej w trakcie nauki:

  • lekcje prowadzone przez policjantów z KMP w Opolu
  • treningi samoobrony i taktyki interwencyjnej, musztra policyjna
  • elementy kryminalistyki, kryminologii oraz prowadzenia śledztw
  • wycieczki i obozy specjalistyczne
  • zajęcia na strzelnicy
  • język obcy na poziomie rozszerzonym: język angielski lub język niemiecki