Klasa policyjna


policja1Klasa realizuje zajęcia specjalistyczne w porozumienia z Komendą Miejską Policji w Opolu. W czasie nauki poznasz podstawowe zasady działania policji, wybrane elementy prawa karnego, prawa wykroczeń, kodeksu drogowego, sposoby zachowania się w obliczu działań policyjnych.

Po zakończeniu nauki absolwenci będą mogli kontynuować naukę na wyższych uczelniach, w tym ubiegać się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, świadomie ubiegać się o podjęcie pracy w policji lub innych służbach mundurowych, czy też w zawodach związanych z ochroną osób i mienia.

Absolwent będzie przygotowany merytorycznie, sprawnościowo i wytrzymałościowo do zaliczenia testów sprawności fizycznej.

Uczniowie klasy policyjnej będą zdobywać wiedzę z poszczególnych zakresów:

 • ogólne wiadomości o Policji
 • prewencja – organizacja i pełnienie służby prewencyjnej
 • prewencja kryminalna – programy profilaktyczne
 • przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich
 • współpraca Policji ze społeczeństwem
 • kryminalistyka
 • kryminologia i wiktymologia
 • prawo karne materialne i postępowanie karne
 • prawo o wykroczeniach i postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • prawo o ruchu drogowym – kontrola uczestników ruchu drogowego
 • zarządzanie kryzysowe
 • działania pododdziałów Policji
 • taktyka i techniki interwencji policyjnych – kształtowanie sprawności fizycznej
 • szkolenie strzeleckie

Pobierz załączniki: