Klasa artystyczno – medialna


Klasa artystyczno – medialna realizuje program Liceum Ogólnokształcącego z przedmiotami uzupełniającymi: Edukacja artystyczna i Edukacja medialna.

W trakcie nauki uczniowie poznają podstawy sztuki aktorskiej, reżyserskiej, dziennikarskiej oraz operatorskiej. Tworzą własne projekty artystyczno – medialne pod opieką merytoryczną nauczyciela i zaproszonych specjalistów z instytucji partnerskich (Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, Teatr Eko Studio, Telewizja Ekovision, Nowa Trybuna Opolska).

Po ukończeniu nauki absolwenci mają możliwość i merytoryczne podstawy aby kontynuować naukę na studiach wyższych na wydziałach aktorskich, reżyserskich, dziennikarskich i kulturoznawczych.