Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


• 4 wrzesień 2017  rozpoczęcie roku szkolnego
• 23 – 31 grudnia 2017  zimowa przerwa świąteczna
• 15 – 26 stycznia 2018  ferie zimowe
• 29 marca – 3 kwietnia 2018  wiosenna przerwa świąteczna
• 18 – 20 kwietnia 2018  egzaminy gimnazjalne
• 28 kwietnia 2018  zakończenie zajęć w klasach maturalnych
• 30 kwietnia 2018  dzień wolny od zajęć dydaktycznych
• 2 maja 2018  dzień wolny od zajęć dydaktycznych
• 4 – 23 maja 2018  pisemne i ustne egzaminy maturalne
• 1 czerwca 2018  dzień wolny od zajęć dydaktycznych
• 22 czerwca 2018  zakończenie roku szkolnego
• 25 czerwca – 31 sierpnia 2018  ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

  • 30 kwiecień 2018 r. ( poniedziałek) – § 5 ust. 2 pkt 3
  • 2 maj 2018 r. ( środa ) – § 5 ust. 2 pkt 3
  • 4, 7, 8 maj 2018 r. (piątek, poniedziałek, wtorek – egzaminy maturalne ) – § 5 ust. 2 pkt 1c
  • 1 czerwiec 2018 r. ( piątek ) – § 5 ust. 2 pkt 3

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245), w związku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).