Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


1 wrzesień 2020 rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2020 zimowa przerwa świąteczna
18 – 29 stycznia 2021 ferie zimowe
1 – 6 kwietnia 2021 wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2021 zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
4 – 20 maja 2021
matury
25 czerwca 2021 zakończenie roku szkolnego
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 ferie letnie
5 lipca 2021 przekazanie świadectw dojrzałości
24 sierpnia 2021
pisemne matury poprawkowe

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

  • 21 – 22 grudnia 2020 r.
  • 4 – 7 maja 2021 r.
  • 4 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

  • art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 59; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
  • art. 129 ust. 9, art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
  • § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)
  • § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1335)