Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


• 3 wrzesień 2018  rozpoczęcie roku szkolnego
• 23 – 31 grudnia 2018  zimowa przerwa świąteczna
• 28 styczeń – 10 luty 2019  ferie zimowe
• 18 – 23 kwietnia 2019  wiosenna przerwa świąteczna

 egzaminy gimnazjalne
• 26 kwietnia 2019  zakończenie zajęć w klasach maturalnych

 pisemne i ustne egzaminy maturalne
• 21 czerwca 2019  zakończenie roku szkolnego
• 22 czerwca – 31 sierpnia 2019  ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 2 listopad 2018 r. (piątek)
  • 2-4 stycznia 2019 r. (środa – piątek)
  • 2 maj 2019 r. (czwartek)
  • 6-7 maja 2019 r. (poniedziałek – środa)

Podstawa prawna:

  • art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 59; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
  • art. 129 ust. 9, art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
  • § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)
  • § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1335)