Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


2 wrzesień 2019 rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2019 zimowa przerwa świąteczna
10 – 21 luty 2020 ferie zimowe
9 – 14 kwietnia 2020 wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia 2020 zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
8 – 29 czerwca 2020
matury bez egzaminów ustnych
26 czerwca 2020 zakończenie roku szkolnego
29 czerwca – 31 sierpnia 2020 ferie letnie
11 sierpnia 2020 przekazanie świadectw dojrzałości
8 września 2020
pisemne matury poprawkowe

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

  • 2 – 3 stycznia 2020 r.
  • 15 – 17 kwietnia 2020 r. – odwołane (nauka zdalna)
  • 4 – 6 maja 2020 r. – odwołane (nauka zdalna)
  • 8 – 10 czerwca 2020 r.
  • 12 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

  • art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 59; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
  • art. 129 ust. 9, art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
  • § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)
  • § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1335)