Koszty pobytu


 • Miesięczna opłata stała za pobyt ucznia w internacie wynosi 60 zł
 • Stawka dzienna opłaty za wyżywienie wynosi 15 zł ( I  i  II śniadanie, obiad i podwieczorek, kolacja)
 • Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki w miesiącu
 • Opłatę stałą za internat i za wyżywienie należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca pobytu dziecka w internacie
 • Wpłaty należy dokonywać:
  • przelewem na konto bankowe numer 52 1240 1633 1111 0000 2651 5575
   Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza, 46-060 Prószków, ul. Pomologia 11
   z dopiskiem „Wpłata za internat – imię i nazwisko ucznia”

Koszt pobytu w internacie w roku szkolnym 2019/2020:

 

Miesiąc i rok Kwota Płatne do
Wrzesień 2019 – 375 zł 15.09.2019
Październik 2019 – 390 zł 15.10.2019
Listopad 2019 – 345 zł 15.11.2019
Grudzień 2019 – 285 zł 15.12.2019

Informujemy, że od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.