Koszty pobytu


 • Miesięczna opłata stała za pobyt ucznia w internacie wynosi 60 zł
 • Stawka dzienna opłaty za wyżywienie wynosi 15 zł ( I  i  II śniadanie, obiad i podwieczorek, kolacja),
  za każdy dzień pobytu w internacie poza dniami nauki szkolnej, należy dopłacić 15 zł (dzienna stawka żywieniowa)
 • Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki w miesiącu
 • Opłatę stałą za internat i za wyżywienie należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca pobytu dziecka w internacie
 • Wpłaty należy dokonywać:
  • przelewem na konto bankowe numer 52 1240 1633 1111 0000 2651 5575
   Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza, 46-060 Prószków, ul. Pomologia 11
   z dopiskiem „Wpłata za internat – imię i nazwisko ucznia”

Koszt pobytu w internacie w roku szkolnym 2020/2021:

Miesiąc i rok Kwota Płatne do
Wrzesień 2020 390 zł 15.09.2020
Październik 2020 390 zł 15.10.2020
Listopad 2020 360 zł 15.11.2020

Informujemy, że od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.