Koszty pobytu


Koszt pobytu w internacie za czerwiec – 315 zł – termin płatności: 15.06.2021

 • Miesięczna opłata stała za pobyt ucznia w internacie wynosi 60 zł
 • Stawka dzienna opłaty za wyżywienie wynosi 15 zł ( I  i  II śniadanie, obiad i podwieczorek, kolacja),
  za każdy dzień pobytu w internacie poza dniami nauki szkolnej, należy dopłacić 15 zł (dzienna stawka żywieniowa)
 • Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki w miesiącu
 • Opłatę stałą za internat i za wyżywienie należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca pobytu dziecka w internacie
 • Wpłaty należy dokonywać:
  • przelewem na konto bankowe numer 52 1240 1633 1111 0000 2651 5575
   Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza, 46-060 Prószków, ul. Pomologia 11
   z dopiskiem „Wpłata za internat – imię i nazwisko ucznia”

Koszt pobytu w internacie w roku szkolnym 2020/2021:

Miesiąc i rok Kwota Płatne do
Wrzesień 2020 390 zł 15.09.2020
Październik 2020 390 zł 15.10.2020
Listopad 2020 360 zł 15.11.2020
Styczeń 2021 210 zł
Luty 2021 360 zł 15.02.2021
Marzec 2021 405 zł 15.03.2021
Czerwiec 2021 315 zł 15.06.2021

Informujemy, że od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.