Koszty pobytu


 • Miesięczna opłata stała za pobyt ucznia w internacie wynosi 60 zł
 • Stawka dzienna opłaty za wyżywienie wynosi 15 zł ( I  i  II śniadanie, obiad i podwieczorek, kolacja)
 • Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki w miesiącu
 • Opłatę stałą za internat i za wyżywienie należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca pobytu dziecka w internacie
 • Wpłaty należy dokonywać:
  • przelewem na konto bankowe numer 52 1240 1633 1111 0000 2651 5575
   Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza, 46-060 Prószków, ul. Pomologia 11
   z dopiskiem „Wpłata za internat – imię i nazwisko ucznia”
  • w wyjątkowych sytuacjach – w księgowości szkoły

Koszt pobytu w internacie w roku szkolnym 2017/2018:

Miesiąc i rok Kwota Płatne do
Wrzesień 2017 – 360 zł 15.09.2017
Październik 2017 – 390 zł 15.10.2017
Listopad 2017 – 375 zł 15.11.2017
Grudzień 2017 – 300 zł 1512.2017
Styczeń 2018 – 240  zł 15.01.2017
Luty 2018 – 360  zł 15.02.2018
Marzec 2018 – 360  zł 15.03.2018
Kwiecień 2018 – 330  zł 15.04.2018
Maj 2018 –  300 zł 15.05.2018
Czerwiec 2018 – 285 zł 15.06.2018

Informujemy, że od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.