Koszty pobytu


 • Miesięczna opłata stała za pobyt ucznia w internacie wynosi 60 zł
 • Stawka dzienna opłaty za wyżywienie wynosi 15 zł ( I  i  II śniadanie, obiad i podwieczorek, kolacja)
 • Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki w miesiącu
 • Opłatę stałą za internat i za wyżywienie należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca pobytu dziecka w internacie
 • Wpłaty należy dokonywać:
  • przelewem na konto bankowe numer 52 1240 1633 1111 0000 2651 5575
   Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza, 46-060 Prószków, ul. Pomologia 11
   z dopiskiem „Wpłata za internat – imię i nazwisko ucznia”

Koszt pobytu w internacie w roku szkolnym 2019/2020:

 

 

Miesiąc i rok Kwota Płatne do
Styczeń 2020 345 zł 15.01.2020
Luty 2020 210 zł 15.02.2020
Marzec 2020 390 zł 15.03.2020
Kwiecień 2020 285 zł

(maturzyści – 225 zł)

15.04.2020
Maj 2020 315 zł 15.05.2020
Czerwiec 2020 330 zł 15.06.2020

Informujemy, że od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.